Khám phá bí ẩn trong Túi Chọn Chân Nguyên

17/01/2018

Đại hiệp đang tham gia sự kiện Võ Đang Hạ Sơn và đang tự hỏi phần thưởng nào đang được săn đón nhất? Tiểu Điêu chắc rằng Túi Chọn Chân Nguyên là phần thưởng không thể lọt khỏi tầm ngắm của chư vị bằng hữu. Hãy cùng Tiểu Điêu khám phá xem phần thưởng này có gì đặc biệt nhé!

Đây là đạo cụ chỉ xuất hiện tại sự kiện Võ Đang Hạ Sơn tại các server đạt mốc 43 ngày. 

Đại hiệp khi nhận được Túi Chọn Chân Nguyên, nhấp phải vào đạo cụ có thể chọn 1 trong 3 nhóm đạo cụ sau:

Nhóm

Chân nguyên 

Thuộc tính 

Chân Nguyên - Đỉnh (cảnh giới 1)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 1

Tề Thiên - Đỉnh

Thể chất: +30 điểm

Luân Hồi - Đỉnh

Nguyên khí: +30 điểm

Hủy Thiên - Đỉnh

Sức mạnh: +30 điểm

Ảo Ảnh - Đỉnh

Thân Pháp: +30 điểm

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 2)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 2

Tâm Nhãn - Đỉnh

Chính xác: +112 điểm

Ảo Diệt - Đỉnh

Né Đòn: +42 điểm

Nghi Vũ - Đỉnh

Thời gian bị trạng thái xấu: -31

Linh Thiểm - Đỉnh

Xác suất bị trạng thái xấu: -30

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 3)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 3

Khảm Minh - Đỉnh

Xác suất tạo trạng thái Ngũ Hành: +31

Tốn Chiếu - Đỉnh

Thời gian tạo trạng thái Ngũ Hành: +31

Thự Giới - Đỉnh

Kháng né: +120 điểm

Sâm La - Đỉnh

Giới hạn sinh lực: +150 điểm

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 4)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 4 

Hâm Linh- Đỉnh

Kháng Kim:+67 điểm

Sâm Nguyên- Đỉnh

Kháng Mộc:+67 điểm

Diểu Hồn – Đỉnh

Kháng Thủy:+67 điểm

Diệm Phách – Đỉnh

Kháng Hỏa:+67 điểm

Nghiêu Tủy-A

Kháng Thổ:+67 điểm

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 5)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 5

Chúc Dung – Đỉnh

Công Kích Hỏa:+83 điểm

Cộng Công – Đỉnh

Công Kích Mộc:+83 điểm

Cú Mang – Đỉnh

Công Kích Mộc:+83 điểm

Nhục Thu – Đỉnh

Công Kích Kim:+83 điểm

Hậu Thổ - Đỉnh

Công Kích Thổ:+83 điểm

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 6)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 6

Phần Thế- Đỉnh

Công Cơ Bản: 83 đến 83

Phá Ma – Đỉnh

Chí Mạng:+45 điểm

Thần Thiểm- Đỉnh

Né Chí Mạng:+45 điểm


Tiểu Điêu
Lưu ý
  • Thuộc tính trên đây của Chân Nguyên chỉ đang ở cấp 1, đại hiệp có thể tăng điểm thuộc tính lên tối đa cấp 10 ở mỗi chân nguyên bằng Chân Khí.
  • Đại hiệp hãy xem xét kỹ các chỉ số của mỗi Chân Nguyên để chọn cho mình một Chân Nguyên có thuộc tính phù hợp nhất đối với bản thân.