Thông báo đền bù Long Hồn khi tham gia Ngũ Trúc Đàm

31/10/2019

Đại hiệp thân mến,

Hiện tại, do lỗi phát sinh không mong muốn nên sự kiện Thám Bảo Long Tháp máy chủ Kim Kiếm đến Nam Giang từ ngày 25-31/10 khi tham gia hoạt động Ngũ Trúc Đàm sẽ không nhận được Long Hồn.

Để không ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của người chơi. BQT tiến hành đền bù số Long Hồn tương đương với 6 ngày tham gia hoạt động nhận được. Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

Quà đền bù

 • Thời gian nhận quà:  đến 23h59 ngày 31/10/2019
 • Phạm vi: Kim Kiếm đến Nam Giang
 • Điều kiện nhận:
  + Máy chủ Kim Kiếm- Võ Đang: cấp 120 trở lên
  + Máy chủ Long Giang - Cửu Giang: cấp 100 trở lên
  + Nam Giang : cấp 90 trở lên 
 • Phần quà đền bù: 12 Long Hồn     
 • Quý Đại Hiệp đủ điều kiện có thể đến Lễ Quan tại các thành thị để nhận quà đền bù.