Thông báo nhận đền bù lỗi hoạt động Đấu Trường Sinh Tử ngày 20/05

22/06/2020

Đại hiệp thân mến,

Tiểu Điêu xin thông báo ngày 20/05 do một số lỗi phát sinh không mong muốn từ hệ thống nên không thể báo danh tham gia hoạt động Đấu Trường Sinh Tử. Hiện tại vấn đề đã được khắc phục và hoạt động trở lại bình thường . Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

Quà đền bù:

 • Phạm vi nhận: Kim kiếm ->Địa Sơn.
 • Thời gian nhận: 15h00 ngày 22/06 đến 23h59 ngày 22/06.
 • Điều kiện: cấp 80 trở lên.
 • Địa điểm: quý Đại Hiệp có thể đến Lễ Quan tại các thành thị để nhận quà đền bù.
 • Chi tiết quà đền bù bao gồm:
  + Kinh nghiệm đan x10.
  + Đồng đội ngẫu nhiên x5.
  + Nguyên bảo 10 vạn.

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé: