Thông tin về vấn đề lấy tư liệu hình ảnh ingame

23/10/2019

Đại hiệp thân mến,

Nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể và cung cấp các hình ảnh đẹp trên fanpage, BQT sẽ vào game lấy tư liệu hình ảnh kèm theo dõi tình trạng máy chủ. Trong quá trình đó nếu gây ảnh hưởng đến người chơi thì Tiểu Điêu rất mong quý Đại Hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

Trong thời gian từ 20/10  BQT sẽ tiến hành vào game lấy tư liệu hình ảnh cùng với đó là theo dõi tình trạng máy chủ. Trong quá trình đó nếu có gây cản trở hay ảnh hưởng đến quý đại hiệp thì Tiểu Điêu rất mong quý Đại Hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.


Pham vi: Toàn máy chủ
Phạm vi hoạt động: Tất cả các hoạt động
Thời gian: Bất kỳ không cố định
Mục đích:  Tôn vinh cá nhân, tập thể và cung cấp các hình ảnh đẹp trên fanpage cũng như đánh giá thực lực các Bang, máy chủ để chuẩn bị cho các hoạt động trong thời gian tới.
Lưu ý: BQT sẽ không can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của người chơi.

 

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé: