Tổng kết sự kiện Vòng Quay Sinh Nhật

02/11/2020

Đại hiệp thân mến!

Mừng phiên bản mới Thiên Hạ Biến, NKVS2 đã cho ra mắt sự kiện Vòng Quay May Mắn với cơ hội nhận rất nhiều vật phẩm giá trị.

Vào lúc 23h59 ngày 31/10/2020, Vòng Quay May Mắn đã kết thúc, đồng thời TOP 10 Bảng Xếp Hạng Anh Hùng Hào Kiệt đã được xác định.

TOP BẢNG XẾP HẠNG ANH HÙNG HÀO KIỆT


  • Lưu ý: Đối với phần quà tùy chọn, người chơi nằm trong danh sách nhận quà vui lòng gửi yêu cầu đến site Hỗ trợ để nhận quà.

Ngoài những phần quà nhận được khi tham gia sự kiện, TOP 10 BXH sự kiện Vòng Quay May Mắn còn được nhận những phần quà giá trị sau:

  • Lưu ý: Người chơi BXH đạt 1000 điểm trở lên mới có thể nhận quà.

Máy chủ Kim Kiếm đến Đông Giang

TOP

Quà

Số lượng

Tính chất

1

Trang bị truyền thuyết

Hoặc mảnh Hòa Thị Bích x5000

1

Khóa

Túi Hương Bậc 6

1

Khóa

Đá Rèn 7

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (15 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

2

Mảnh trang bị truyền thuyết*400

Hoặc mảnh Hòa Thị Bích*4000

400

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 7

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

3

Mảnh trang bị truyền thuyết*300

Hoặc mảnh Hòa Thị Bích*3000

300

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 7

70

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

4~10

Mảnh trang bị truyền thuyết*150

Hoặc mảnh Hòa Thị Bích*1500

150

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Máy chủ Địa Sơn Đến Kim Sơn

TOP

Quà

Số lượng

Tính chất

1

Trang bị sử thi tùy chọn hoặc 500 mảnh trang bị truyền thuyết

1

Khóa

Túi Hương Bậc 6

1

Khóa

Đá Rèn 6

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (15 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

2

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )x50 hoặc 300 mảnh trang bị truyền thuyết

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

7

Khóa

Đồng Kiều Sở

15

Khóa

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

40

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

4~10

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

10

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

 

Máy chủ Thiên Phượng

TOP

Quà

Số lượng

Tính chất

1

Trang bị sử thi tùy chọn 

1

Khóa

Túi Hương Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn 5

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Tùy Chọn

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

2

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

30

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (5 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 5

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

7

Khóa

Đồng Kiều Sở

15

Khóa

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

20

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 5

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

4~10

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

10

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Tiểu Điêu