Siêu thưởng ngày Vàng 12/02/2020

Diễn ra ngày 12/02/2020

Nội dung

12/02/2020

Những ưu đãi hấp dẫn nào sẽ có trong sự kiện Siêu Thưởng Ngày Vàng?

Sự kiện chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 12/02/2020, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi: 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 12/02/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 12/02/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 13/02/2020.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.   
 • Tất cả người chơi đạt mốc 27000 và 54000 đăng ký tùy chọn vật phẩm.

Lưu ý:

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :

 

 • Tất cả người chơi đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn 
 • Người chơi đạt mốc 54000 sẽ nhận được x2 thưởng mốc 27000.
 • Người chơi đạt mốc 54000 có thể chọn 2 vật phẩm tùy chọn.
 • Riêng đồng đội 5 sao ngẫu nhiên chỉ mốc 54000 mới được chọn

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.   

Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Đông Giang-Tây Giang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Chân Khí 10 vạn

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Chân Khí 15 vạn

1

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

25

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Chân Khí 25 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

70

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x10

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 trở lên mới có thể chọn )

Đá rèn 5 x300

Đá rèn 6 x 100

Túi Đá Cường Hóa +20 x1

Đồng Chí Tôn x4

 

 • Máy chủ còn lại  

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

210

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 trở lên mới có thể chọn )

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

 Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x4

Toái Phiến tùy chọn ( chỉ có thể đk Boss CTVL) x3

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210