NHẬN QUÀ TRI ÂN VIP THÁNG 06/2023

10/06/2023

Những phần quà VIP đã được chuẩn bị sẵn sàng để "lên đường" gửi đến quý đại hiệp có tên trong danh sách VIP NKVS2 tháng 06/2023Thời gian mở nhận quà từ ngày 10/06/2023quý vị đại hiệp hãy nhanh chóng truy cập vào link sự kiện để nhận quà ngay nhé! 

Thời gian nhận quà VIP

 • Bắt đầu: ngày 10/06/2023.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/06/2023.

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

 • Lần đăng nhập đầu tiên của mỗi tài khoản được tính là bắt đầu tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng
 • Mỗi tài khoản chỉ được chọn một nhân vật tại một máy chủ duy nhất để tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng
 • Quà VIP chỉ nhận được 1 lần khi đạt cấp VIP tương ứng:

        - Nếu lần đầu tham gia đạt Cấp VIP cao thì cũng có thể nhận các quà cấp VIP thấp.

        - Sau khi kết thúc thời gian nhận thưởng trong tháng mà không nhận, sang tháng tiếp theo có thể nhận.

 • Quà Quy Đổi GOSU: Ngoài các mốc quy đổi cũ, nếu người chơi quy đổi đạt mốc 100000 và 500000 sẽ nhận thêm các phần quà tương ứng từng mốc (đạt mốc nào nhận mốc đó)
 • Riêng mốc 100.000 và mốc 500.000, phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào thư của nhân vật trong vòng 3 ngày kể từ ngày mở nhận quà VIP (người chơi quy đổi đạt 500.000 GOSU liên hệ CSKH để tùy chọn tôn hiệu).
 • Chi tiết cập nhật:         


Người chơi chỉ cần đăng nhập vào để nhận quà cấp VIP tương ứng, người chơi đã nhận quà cấp VIP tháng trước cần đạt cấp VIP cao hơn trong tháng tiếp theo để nhận

- Quà VIP: khi đạt các cấp VIP 1, 3, 5, 6, 7, 8 người chơi sẽ nhận được các Quà VIP ( mỗi nhân vật chỉ được nhận quà vip 1 lần duy nhất ở các mốc)

- Đại hiệp tiến hành truy cập vào link sự kiện, cập nhật thông tin và nhận quà VIP nhé.

Thể lệ

 • Lần đăng nhập đầu tiên của mỗi tài khoản được tính là bắt đầu tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng
 • Mỗi tài khoản chỉ được chọn một nhân vật tại một máy chủ duy nhất để tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng
 • Quà VIP chỉ nhận được 1 lần khi đạt cấp VIP tương ứng:

        - Nếu lần đầu tham gia đạt Cấp VIP cao thì cũng có thể nhận các quà cấp VIP thấp.

        - Sau khi kết thúc thời gian nhận thưởng trong tháng mà không nhận, sang tháng tiếp theo có thể nhận.

        - Chi tiết thưởng: 

Quà

Vật Phẩm

Trạng thái

Số lượng

VIP 1

[Ngoại Trang]Liệt Diệm (7 Ngày)

khóa

1

Túi Toái Phiến (Mở nhận cấp 3 hoặc cấp 4)

khóa

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

khóa

10

VIP 3

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp (10 ngày)

khóa

1

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên(Môn Phái)

khóa

10

Đá Tẩy Thuộc Tính

khóa

10

Dung Thiết Thủy

khóa

10

VIP 5

[Ngoại Trang]Tuyết Vực Kỳ Lân (15 Ngày)

khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 5000

khóa

4

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

khóa

1

VIP 6

Mặt Nạ Xa Liệt Xứ- Đoạn Hồn

khóa

1

Thẻ đồng đội Ngẫu nhiên

khóa

30

Tinh thần Sa

khóa

1

Tụ Linh Đan

khóa

1

VIP 7

Ảo Linh thần Thạch

khóa

2

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

khóa

1

Lệnh mở ô đồng đội

khóa

1

VIP 8

[Ngoại Trang]Quân Lâm Thiên Hạ (15 Ngày)

khóa

1

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

khóa

5

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

khóa

5

Tam Vị Thần Thạch

khóa

1

Phụ Tu Lệnh

khóa

1

 

 • Quà Quy Đổi GOSU: Đại Hiệp phải đạt VIP 1 trở lên và có "Số GOSU quy đổi tháng trước" đạt Mốc nhất định sẽ chỉ nhận được thưởng tại Mốc đó:

        - Số GOSU quy đổi vào game được tính từ 0h00 ngày 01 tháng này đến 0h00 ngày 01 tháng sau.

        - Sau khi kết thúc thời gian nhận thưởng trong tháng mà không nhận thưởng sẽ bị mất, sang tháng tiếp theo sẽ reset lại.

        - Mỗi cấp VIP đều có "Mốc Số GOSU quy đổi" giống nhau, mỗi Mốc có quà khác nhau:     

Mốc (GOSU)

Vật Phẩm

Trạng thái

Số lượng

1000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

2

2000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

7

2500

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

7

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

khóa

2

5000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

12

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

khóa

10

6000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

15

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

khóa

10

Túi Toái Phiến (Mở nhận cấp 3 hoặc cấp 4)

khóa

1

8000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

20

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

khóa

10

Túi Toái Phiến (Mở nhận cấp 3 hoặc cấp 4)

khóa

2

10000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

30

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

khóa

15

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

khóa

1

20000

[Ngoại Trang]Tiểu Đô Đô (15 Ngày)

khóa

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

khóa

40

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

khóa

20

Túi Chọn Toái Phiến-4

khóa

3

Chân Khí Đan 50000

khóa

1

100000

Tôn Hiệu Đại Quý Tử 10 ngày

khóa

1

Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

khóa

5

Đá Rèn 6

khóa

100

Túi Chọn Toái Phiến-4

khóa

5

Thủy Tinh Ngũ Sắc

khóa

3

500000

Quà tôn hiệu tùy chọn- 10 ngày

khóa

2

Quà mặt nạ 10 ngày

Khóa

2

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

khóa

1

Đá Rèn 6

khóa

500

Túi Chọn Toái Phiến-4

khóa

10

Thủy Tinh Ngũ Sắc

khóa

10

 • Quà Quy Đổi GOSU: Ngoài các mốc quy đổi cũ, nếu người chơi quy đổi đạt mốc 100000 và 500000 sẽ nhận thêm các phần quà tương ứng từng mốc (đạt mốc nào nhận mốc đó)
 • Riêng mốc 100.000 và mốc 500.000, phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào thư của nhân vật trong vòng 2 ngày kể từ ngày mở nhận quà VIP 
 • Chi tiết cập nhật:         

Mốc (GOSU)

Vật Phẩm

Trạng thái

Số lượng

100.000

Tôn Hiệu Đại Quý Tử 10 ngày

khóa

1

Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

khóa

5

Đá Rèn 6

khóa

100

Túi Chọn Toái Phiến-4

khóa

5

Thủy Tinh Ngũ Sắc

khóa

3

500.000

Tôn Hiệu Tùy Chọn - 10 ngày

khóa

2

Quà mặt nạ 10 ngày

Khóa

2

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

khóa

1

Đá Rèn 6

khóa

500

Túi Chọn Toái Phiến-4

khóa

10

Thủy Tinh Ngũ Sắc

khóa

10

 

Tôn Hiệu

chỉ số

Tôn hiệu: Khai Xuân Đại Cát (10 ngày)

+ Lực Phòng: 5%
+ Lực công:  5 %
+ Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: 5%
+ Tất cả kháng tính: 50  điểm

+ Sát thương chí mạng: 10%

Tôn hiệu: Vinh Quang Chân Chính (10 ngày)

Tôn hiệu: Danh Trấn Thiên Hạ (10 ngày)

Tôn hiệu: Mãnh Hổ Chi Phục (10 ngày)

Tôn hiệu: Anh Hùng Cái Thế (10 ngày)

Tôn hiệu: Tiếu Ngạo Giang Hồ (10 ngày)

 

 Lưu ý: Đối với người chơi quy đổi đạt mốc 100000 và mốc 500000 phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào thư của nhân vật trong vòng 3 ngày kể từ ngày mở nhận quà VIP

 • Trường hợp Đại Hiệp trong vòng 1 tháng nhảy lên nhiều cấp VIP, sẽ nhận được các Quà VIP tương ứng các cấp VIP đạt được
  Ví dụ: Tháng thứ 1 là VIP 1, sang Tháng thứ 2 đạt được VIP 5 sẽ nhận được Quà VIP 3 và Quà VIP 5
Lưu ý:
 • Mỗi tài khoản chỉ được chọn một nhân vật tại một máy chủ duy nhất, Đại hiệp nên chọn đúng nhân vật mình cần chọn.
 • Phần thưởng sẽ được gửi Qua Thư trong một ít phút.
 • Người chơi chưa nhận Quà Quy Đổi GOSU sẽ được chuyển vào thư, những người chơi chưa nhận Quà VIP thì Qua tháng 05 sẽ nhận tiếp.
 • Mốc Vip và quà Quy đổi hàng tháng được tính từ ngày 01 của tháng trước đó đến cuối tháng 

 

Chúc quý Đại hiệp có những phút giây vui vẻ khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau: