Giới thiệu chương trình

Thời gian chương trình

 • Thời gian chốt danh sách nhận quà: 0h00 ngày 01 đến 0h00 ngày 05 hằng tháng.
 • Thời gian nhận quà: 0h00 ngày 05 tháng này đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng.

Mô tả

 • Khi tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng Đại Hiệp có thể nhận 2 loại quà: Quà VIPQuà Quy Đổi GOSU.
 • Nhận Quà VIP sẽ dựa vào cấp VIP ingame của nhân vật để nhận. Cấp VIP có thể nhận quà gồm VIP 1, 3, 5, 8 sẽ có quà khác nhau.
 • Nhận Quà Quy Đổi GOSU sẽ dựa vào" Số GOSU quy đổi vào game tháng trước" của tài khoản để so sánh với Mốc quy đổi duy trì tương ứng để nhận.

Thể lệ

 • Lần đăng nhập đầu tiên của mỗi tài khoản được tính là bắt đầu tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng.
 • Mỗi tài khoản chỉ được chọn một nhân vật tại một máy chủ duy nhất để tham gia Nhận ưu đãi VIP hằng tháng.
 • Quà VIP chỉ nhận được 1 lần khi đạt cấp VIP tương ứng:

          - Nếu lần đầu tham gia đạt Cấp VIP cao thì cũng có thể nhận các quà cấp VIP thấp.

          - Sau khi kết thúc thời gian nhận thưởng trong tháng mà không nhận, sang tháng

          tiếp theo có thể nhận.

 • Quà Quy Đổi GOSU: Đại Hiệp phải đạt VIP 1 trở lên và có "Số GOSU quy đổi tháng trước" đạt Mốc nhất định sẽ nhận được thưởng tại Mốc đó:

          - Số GOSU quy đổi vào game được tính từ 0h00 ngày 01 tháng này đến 0h00 ngày 01 tháng sau.

          - Sau khi kết thúc thời gian nhận thưởng trong tháng mà không nhận thưởng sẽ bị

          mất, sang tháng tiếp theo sẽ reset lại.

 • Mỗi cấp VIP đều có "Mốc Số GOSU quy đổi" giống nhau, mỗi Mốc có quà khác nhau:

Mốc

Số Gosu quy đổi

1

1000

2

2000

3

2500

4

5000

5

6000

6

8000

7

10000

8

20000

 • Trường hợp Đại Hiệp trong vòng 1 tháng nhảy lên nhiều cấp VIP, sẽ nhận được các Quà VIP tương ứng các cấp VIP đạt được
  Ví dụ: Tháng thứ 1 là VIP 1, sang Tháng thứ 2 đạt được VIP 5 sẽ nhận được Quà VIP 3Quà VIP 5

Đặc quyền được nhận

 • Đặc quyền ingame: chi tiết xem tại đây
 • Ngoài ra, Đại Hiệp còn nhận thêm được các đặc quyền từ VIP GOSU

Tiểu Điêu kính bút

Câu hỏi thường gặp

1. VIP ở đây được tính là VIP gì?

Trả lời:

♥ VIP ở đây được tính là VIP của nhân vật trong game. Chi tiết xem tại đây

2. Điều kiện để nhận Quà VIP và Quà Quy Đổi GOSU là gì?

Trả lời:

♥ Quà VIP: khi đạt các Cấp VIP 1, 3, 5, 8 sẽ nhận được các Quà VIP

Quà Quy Đổi GOSU: phải đạt VIP 1 trở lên và có "Số GOSU quy đổi tháng trước" đạt Mốc nhất định sẽ nhận được thưởng tại Mốc đó.

3. “Mốc Số GOSU quy đổi vào game” hằng tháng ở các Cấp VIP như thế nào?

Trả lời:

♥ “Mốc Số GOSU quy đổi vào game” được chia làm nhiều Mốc, đạt Mốc nào sẽ nhận thưởng duy nhất tại Mốc đó. Tất cả các Cấp VIP đều áp dụng Mốc giống nhau.

4. Tôi trong game VIP 8, lần đầu tham gia có nhận được tất cả các gói Quà VIP không?

Trả lời:

♥ Có. Tổng kết danh sách nhận Quà VIP mỗi tháng sẽ tính Cấp VIP hiện tại ở tháng đó của Đại Hiệp trong game.