Quyền lợi

VIP TIỀM LONG

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP NGẠO THẾ

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP Ỷ THIÊN

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP CHÍ TÔN

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP VÕ THÁNH

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP VÔ SONG

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP THUYỀN THUYẾT

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

VIP THẦN THOẠI

Thông tin quyền lợi và chi tiết...

Câu hỏi thường gặp

1. VIP ở đây được tính là VIP gì?

Trả lời:

♥ VIP ở đây được tính là VIP của nhân vật trong game. Chi tiết xem tại đây

2. Điều kiện để nhận Quà VIP và Quà Quy Đổi GOSU là gì?

Trả lời:

♥ Quà VIP: khi đạt các Cấp VIP 1, 3, 5, 8 sẽ nhận được các Quà VIP

Quà Quy Đổi GOSU: phải đạt VIP 1 trở lên và có "Số GOSU quy đổi tháng trước" đạt Mốc nhất định sẽ nhận được thưởng tại Mốc đó.

3. “Mốc Số GOSU quy đổi vào game” hằng tháng ở các Cấp VIP như thế nào?

Trả lời:

♥ “Mốc Số GOSU quy đổi vào game” được chia làm nhiều Mốc, đạt Mốc nào sẽ nhận thưởng duy nhất tại Mốc đó. Tất cả các Cấp VIP đều áp dụng Mốc giống nhau.

4. Tôi trong game VIP 8, lần đầu tham gia có nhận được tất cả các gói Quà VIP không?

Trả lời:

♥ Có. Tổng kết danh sách nhận Quà VIP mỗi tháng sẽ tính Cấp VIP hiện tại ở tháng đó của Đại Hiệp trong game.