Hệ thống cấp bậc VIP

Bậc VIP

Cấp VIP

SỐ GOSU NẠP

VIP TIỀM LONG

Cấp VIP 1

1667

VIP NGẠO THẾ

Cấp VIP 2

6667

VIP Ỷ THIÊN

Cấp VIP 3

16667

VIP CHÍ TÔN

Cấp VIP 4

33333

VIP VÕ THÁNH

Cấp VIP 5

100000

VIP VÔ SONG

Cấp VIP 6

333333

VIP THUYỀN THUYẾT

Cấp VIP 7

666667

VIP THẦN THOẠI

Cấp VIP 8

1666667

Cấp VIP được tính theo VIP ingame. 100 gosu = 300 nguyên bảo.

Chi tiết chương trình

Câu hỏi thường gặp

1. VIP ở đây được tính là VIP gì?

Trả lời:

♥ VIP ở đây được tính là VIP của nhân vật trong game. Chi tiết xem tại đây

2. Điều kiện để nhận Quà VIP và Quà Quy Đổi GOSU là gì?

Trả lời:

♥ Quà VIP: khi đạt các Cấp VIP 1, 3, 5, 8 sẽ nhận được các Quà VIP

Quà Quy Đổi GOSU: phải đạt VIP 1 trở lên và có "Số GOSU quy đổi tháng trước" đạt Mốc nhất định sẽ nhận được thưởng tại Mốc đó.

3. “Mốc Số GOSU quy đổi vào game” hằng tháng ở các Cấp VIP như thế nào?

Trả lời:

♥ “Mốc Số GOSU quy đổi vào game” được chia làm nhiều Mốc, đạt Mốc nào sẽ nhận thưởng duy nhất tại Mốc đó. Tất cả các Cấp VIP đều áp dụng Mốc giống nhau.

4. Tôi trong game VIP 8, lần đầu tham gia có nhận được tất cả các gói Quà VIP không?

Trả lời:

♥ Có. Tổng kết danh sách nhận Quà VIP mỗi tháng sẽ tính Cấp VIP hiện tại ở tháng đó của Đại Hiệp trong game.