THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 07/2023

03/07/2023

Quý đại hiệp thân mến,

Để giúp các bằng hữu giang hồ có dịp trao đổi võ công, giao lưu chiêu thức và có dịp để thể hiện bản thân, Tiểu Điêu thay mặt BQT xin kính thông báo đến quý Đại hiệp: Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành liên thông một số cụm máy chủ. Chi tiết như sau:  

 

 

Nội dung liên thông

Lưu ý: Trong quá trình liên thông, các máy chủ trong danh sách sẽ tạm đóng để cập nhật dữ liệu. Do đó, quý Đại hiệp vui lòng lưu ý để hành trình bôn tẩu được thuận lợi. Sau khi hoàn tất, những Đại hiệp tại các máy chủ liên thông sẽ gặp nhau. 

 Cụm Máy chủ liên thông

Thời gian dự kiến

Kim Kiếm - Võ Đang

06h00 - 10h00 ngày 07/07/2023

Các máy chủ khác sẽ có thông tin gộp trong thời gian tiếp theo.

Khuyến cáo

 • Trước thời gian liên thông máy chủ, quý Đại hiệp tại các máy chủ trên nên cần hủy bỏ các vật phẩm đấu giá tại Hàng Đấu Giá.
 • Từ 00h00 đến 10h00 ngày 07/07/2023, do các ảnh hưởng có thể phát sinh trong quá trình liên thông máy chủ, khuyến cáo Đại hiệp ở máy chủ Võ Đang không nạp thẻ trong khoảng thời gian này để tránh xảy ra các lỗi không đáng có. Sau khi liên thông máy chủ xong, Đại hiệp ở các máy chủ trên có thể nạp thẻ bình thường trở lại.

Một số lưu ý sau khi gộp máy chủ

Tính năng

Ghi chú

Hệ thống đấu giá

· Xóa sạch thông tin hàng đấu giá, Đại hiệp đã treo bán đấu giá, sẽ hoàn trả vật phẩm hoặc NB qua thư, còn mời Đại hiệp kịp thời chú ý thông tin thư.

Đấu Phái

· Xóa sạch thông tin số liệu Đấu Phái 

Hệ thống gia viên

· Xóa sạch thông tin đấu giá Gia Viên, Đại hiệp đã treo bán đấu giá, sẽ được hoàn trả vật phẩm hoặc Nguyên Bảo qua thư. Đại hiệp lưu ý kiểm tra Thư thường xuyên để được nhận thông báo.

Lãnh Thổ Chiến

· Xóa bỏ tình trạng chiếm lĩnh tất cả Lãnh Thổ ở máy chủ chính, máy chủ phụ.

· Các lãnh thổ trở thành tình trạng chưa có bang hội chiếm lĩnh.

Tân Nhân Vương

· Lựa chọn Tân Nhân Vương của máy chủ chính

Bảng Xếp Hạng

· Sau khi liên thông máy chủ, sát nhập dữ liệu bảng xếp hạng và lúc 00:00 ngày tiếp theo sẽ được sắp xếp lại.

· Đại hiệp cần nhận thưởng xếp hạng Bàn Ngũ Hành 1 ngày trước khi liên thông máy chủ. Số liệu xếp hạng sẽ bị xóa sạch, không thể nhận thưởng lại nữa.

Hoa Sơn Luận Kiếm

· Sau khi gộp sẽ hiển thị BXH Hoa Sơn Luận Kiếm của máy chủ gộp đích

Quà đền bù sau khi liên thông máy chủ

Để đảm bảo tính cân bằng giữa những Đại hiệp sau khi các máy chủ được liên thông, BQT sẽ gửi các phần quà đến các Đại hiệp tại các máy chủ mở muộn hơn trong cặp máy chủ liên thông.

Máy chủ Võ Đang

Quà đền bù lần 1

 • Thời gian: Từ 10h00 đến 23h59 ngày 06/07/2023.
 • Phạm vi: Máy chủ Võ Đang.
 • Địa điểm nhận: NPC Lễ Quan 
 • Yêu cầu: Cấp 150 đã vào môn Phái

+ Đồng Quần Hùng: 1500

+ Đồng Kiều Sở: 150

+ Đồng Chí Tôn: 15

+ Hoạt Lực khóa 5v : 20

+ Đá Rèn 6: 600

+ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x300

+ Chân Khí 5v x20

 • Ngoài ra người chơi top 20 công lực máy chủ Võ Đang ngày 06/07 (theo BXH hiển thị ngày 06/07) sẽ được hỗ trợ thêm như sau:

+ Top 1:

- 3000v Nguyên bảo Khóa

- 3000v Bạc Khóa

- 5v Hoạt lực x20

- 18 Toái Tử Tô

- 18 Toái Đại Minh Vương

- 18 Nguyên Thạch tùy chọn

+ Top 2: 

- 2500v Nguyên bảo Khóa

- 2500v Bạc Khóa

- 5v Hoạt lực x15

- 15 Toái Tử Tô

- 15 Toái Đại Minh Vương

- 15 Nguyên Thạch tùy chọn

+ Top 3: 

- 2000v Nguyên bảo Khóa

- 2000v Bạc Khóa

- 5v Hoạt lực x10

- 10 Toái Tử Tô

- 10 Toái Đại Minh Vương

- 10 Nguyên Thạch tùy chọn

+ Top 4~10:

- 1500v Nguyên bảo Khóa

- 2000v Bạc Khóa

- 5v Hoạt lực x5

- 6 Toái Tử Tô

- 6 Toái Đại Minh Vương

- 6 Nguyên Thạch tùy chọn

+ Top 11~20:

- 1000v Nguyên bảo Khóa

- 1000v Bạc Khóa

- 5v Hoạt lực x5

- 4 Toái Tử Tô

- 4 Toái Đại Minh Vương

- 4 Nguyên Thạch Tùy Chọn

 

Quà đền bù lần 2

 • Trong vòng 5 ngày sau khi liên thông server, người chơi máy chủ Võ Đang trước khi liên thông đạt cấp 150 hoặc trở lên, có thể nhận đền bù liên thông server sau ở chỗ Lễ Quan (Yêu cầu cấp này xác định dựa vào trục thời gian máy chủ cũ đạt đến)  
 • Người chơi máy chủ mới nhấp chỗ Lễ Quan, sẽ hiện ra thêm 1 mục chọn: Nhận đền bù liên thông server
 • Nhận sẽ được: Đạo cụ 1 (cấp 150 dùng).
 • Mở Đạo cụ 1: Gồm có tất cả nội dung đền bù miễn phí (Đạo cụ 2) và tất cả quà đền bù Thẻ Mua (Đạo cụ 3).
 • Mở quà đền bù miễn phí ( Đạo cụ 2) nhận được các vật phẩm:

Server nhận

Tên vật phẩm

Số Lượng

Trạng thái

S20 - Võ Đang

NB Khóa (200000)

144

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

144

 Khóa

Hoạt Lực (50000 điểm)

54

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

47

 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

1200

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

796

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1200

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

94

 Khóa

Hạt Giống-II

1170

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

562

 Khóa

Đại Lực Hoàn

22

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)

140

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm)

140

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

94

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

47

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)

47

 Khóa

Đồng Thiên Tâm

120

 Khóa

Đồng Tinh Vẫn

936

 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

468

 Khóa

 • Mở quà đền bù Thẻ mua (Đạo Cụ 3) nhận được các vật phẩm:

Tên Thẻ Mua

Vàng tốn khi mở Thẻ

Quà Nhận được sau khi mở Thẻ

Số lượng

Thẻ Mua Đá Rèn Bậc 6

1,000

Túi Đá Rèn Bậc 6

600

Thẻ Mua Hạt Giống-II

667

Túi Hạt Giống-II

1200

Thẻ Mua Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2,000

Túi Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

360

Thẻ Mua Chân Khí

2,000

Chân Khí Đan (50000)

180

Thẻ Mua Cống Hiến Sư Môn

667

Cống Hiến Sư Môn 5000

180

Thẻ Mua Hoạt Lực

667

Hoạt Lực 50000

72

Thẻ Mua Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

667

Túi Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

180

Thẻ Mua Đồng Tinh Vẫn

467

Túi Đồng Tinh Vẫn

180

Thẻ Mua Đồng Thiên Tâm

467

Túi Đồng Thiên Tâm

180

Thẻ Mua Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo

6,667

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo (100)

90

Thẻ Mua Huyền Thiết Thạch

667

Túi Huyền Thiết Thạch

360

Thẻ Mua Nguyên Bảo Khóa

2,667

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

600

Thẻ Mua Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Bậc 7

333

Túi Mảnh Kim Thạch

180

Thẻ Mua Điểm Sôi Nổi

667

Điểm Sôi Nổi (50)

180

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin hỗ trợ qua các kênh sau:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng nạp GOSU, nạp Nguyên Bảo vào game: TẠI ĐÂY

Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp: TẠI ĐÂY

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu