THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 11/2023

07/11/2023

Quý đại hiệp thân mến,

Để giúp các bằng hữu giang hồ có dịp trao đổi võ công, giao lưu chiêu thức và có dịp để thể hiện bản thân, Tiểu Điêu thay mặt BQT xin kính thông báo đến quý Đại hiệp: Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành liên thông một số cụm máy chủ. Chi tiết như sau:  

 

 

Nội dung liên thông

Lưu ý: Trong quá trình liên thông, các máy chủ trong danh sách sẽ tạm đóng để cập nhật dữ liệu. Do đó, quý Đại hiệp vui lòng lưu ý để hành trình bôn tẩu được thuận lợi. Sau khi hoàn tất, những Đại hiệp tại các máy chủ liên thông sẽ gặp nhau. 

 Cụm Máy chủ liên thông

Thời gian dự kiến

Thiên Kiếm - Thần Kiếm - Ma Kiếm

06h00 - 10h00 ngày 10/11/2023

Các máy chủ khác sẽ có thông tin gộp trong thời gian tiếp theo.

Khuyến cáo

 • Trước thời gian liên thông máy chủ, quý Đại hiệp tại các máy chủ trên nên cần hủy bỏ các vật phẩm đấu giá tại Hàng Đấu Giá.
 • Từ 00h00 đến 10h00 ngày 10/11/2023, do các ảnh hưởng có thể phát sinh trong quá trình liên thông máy chủ, khuyến cáo Đại hiệp ở máy chủ Thiên Kiếm - Thần Kiếm không nạp thẻ trong khoảng thời gian này để tránh xảy ra các lỗi không đáng có. Sau khi liên thông máy chủ xong, Đại hiệp ở các máy chủ trên có thể nạp thẻ bình thường trở lại.

Một số lưu ý sau khi gộp máy chủ

Tính năng

Ghi chú

Hệ thống đấu giá

· Xóa sạch thông tin hàng đấu giá, Đại hiệp đã treo bán đấu giá, sẽ hoàn trả vật phẩm hoặc NB qua thư, còn mời Đại hiệp kịp thời chú ý thông tin thư.

Đấu Phái

· Xóa sạch thông tin số liệu Đấu Phái 

Hệ thống gia viên

· Xóa sạch thông tin đấu giá Gia Viên, Đại hiệp đã treo bán đấu giá, sẽ được hoàn trả vật phẩm hoặc Nguyên Bảo qua thư. Đại hiệp lưu ý kiểm tra Thư thường xuyên để được nhận thông báo.

Lãnh Thổ Chiến

· Xóa bỏ tình trạng chiếm lĩnh tất cả Lãnh Thổ ở máy chủ chính, máy chủ phụ.

· Các lãnh thổ trở thành tình trạng chưa có bang hội chiếm lĩnh.

Tân Nhân Vương

· Lựa chọn Tân Nhân Vương của máy chủ chính

Bảng Xếp Hạng

· Sau khi liên thông máy chủ, sát nhập dữ liệu bảng xếp hạng và lúc 00:00 ngày tiếp theo sẽ được sắp xếp lại.

· Đại hiệp cần nhận thưởng xếp hạng Bàn Ngũ Hành 1 ngày trước khi liên thông máy chủ. Số liệu xếp hạng sẽ bị xóa sạch, không thể nhận thưởng lại nữa.

Hoa Sơn Luận Kiếm

· Sau khi gộp sẽ hiển thị BXH Hoa Sơn Luận Kiếm của máy chủ gộp đích

Quà đền bù sau khi liên thông máy chủ

Để đảm bảo tính cân bằng giữa những Đại hiệp sau khi các máy chủ được liên thông, BQT sẽ gửi các phần quà đến các Đại hiệp tại các máy chủ mở muộn hơn trong cặp máy chủ liên thông.

Máy chủ Thần Kiếm

Quà đền bù lần 1

 • Thời gian: Từ 10h00 đến 23h59 ngày 09/11/2023.
 • Phạm vi: Máy chủ Thần Kiếm
 • Địa điểm nhận: NPC Lễ Quan
 • Yêu cầu: Cấp 111 đã vào môn Phái

+ Đồng Quần Hùng: 500

+ Đồng Kiều Sở: 50

+ Đồng Chí Tôn: 5

+ Đá Rèn 6: 100

+ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x50

+ Hoạt Lực 5v x10

 • Ngoài ra người chơi top 20 công lực máy chủ Thần Kiếm ngày 09/11 sẽ được hỗ trợ thêm Nguyên Bảo Khóa (theo BXH ngày 09/11) như sau:

+ Top 1: 1000v , 1000 Bạc khóa, Toái Đại Minh Vương x10, Toái Tử Tô Minh Vương x5

+ Top 2: 500v , 500 Bạc khóa, Toái Đaị Minh Vương x5, Toái Tử Tô Minh Vương x3

+ Top 3: 300v , 300 Bạc khóa , Toái Đaị Minh Vương x3, Toái Tử Tô Minh Vương x2

+ Top 4~10: 200v , 200 Bạc khóa,Toái Đaị Minh Vương x1, Toái Tử Tô Minh Vương x1

Máy chủ Ma Kiếm

Quà đền bù lần 1

 • Thời gian: Từ 10h00 đến 23h59 ngày 09/11/2023.
 • Phạm vi: Máy chủ Ma Kiếm
 • Địa điểm nhận: NPC Lễ Quan
 • Yêu cầu: Cấp 111 đã vào môn Phái

+ Đồng Quần Hùng: 1000

+ Đồng Kiều Sở: 100

+ Đồng Chí Tôn: 10

+ Đá Rèn 5: 600

+ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x150

+ Hoạt Lực 5v x20

+ NB Khóa (200000)  x20

+ Ngân Lượng 20 Vạn   x20

+ Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)    x5

+ Đá Rèn Bậc 6   x100

+ Long Văn Điểu Kim  x10

+ Chân Khí Đan (50000 điểm) x  20

+ Hạt Giống-II   x120

+ Huyền Thiết Thạch  x30

+ Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)  x15

+ Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm) x15

+ Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)  x6

+ Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)   x7

+ Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)  x6

+ Đồng Tinh Vẫn  x70

+ Võ Lâm Vinh Dự Lệnh  x25

 • Ngoài ra người chơi top 20 công lực máy chủ Ngạo Kiếm ngày 09/11 sẽ được hỗ trợ thêm Nguyên Bảo Khóa (theo BXH ngày 09/11) như sau:

+ Top 1: 2000v , 2000 Bạc khóa, Toái Đại Minh Vương x20, Toái Tử Tô Minh Vương x10

+ Top 2: 1000v , 1000 Bạc khóa, Toái Đaị Minh Vương x10, Toái Tử Tô Minh Vương x6

+ Top 3: 500v , 500 Bạc khóa , Toái Đaị Minh Vương x6, Toái Tử Tô Minh Vương x3

+ Top 4~10: 300v , 300 Bạc khóa,Toái Đaị Minh Vương x4, Toái Tử Tô Minh Vương x2

 

Quà đền bù lần 2

 • Trong vòng 5 ngày sau khi liên thông server, người chơi máy chủ Thần Kiếm và Ma Kiếm trước khi liên thông đạt cấp 111 hoặc trở lên, có thể nhận đền bù liên thông server sau ở chỗ Lễ Quan (Yêu cầu cấp này xác định dựa vào trục thời gian máy chủ cũ đạt đến)  
 • Người chơi máy chủ mới nhấp chỗ Lễ Quan, sẽ hiện ra thêm 1 mục chọn: Nhận đền bù liên thông server
 • Nhận sẽ được: Đạo cụ 1 (cấp 112 dùng).
 • Mở Đạo cụ 1: Gồm có tất cả nội dung đền bù miễn phí (Đạo cụ 2) và tất cả quà đền bù Thẻ Mua (Đạo cụ 3).
 • Mở quà đền bù miễn phí ( Đạo cụ 2) nhận được các vật phẩm:

Server nhận

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

S55 Thần Kiếm

NB Khóa (200000)

60

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

60

 Khóa

Hoạt Lực (50000 điểm)

30

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

20

 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

500

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

300

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

500

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

30

 Khóa

Hạt Giống-II

488

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

234

 Khóa

Đại Lực Hoàn

15

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)

59

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm)

59

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

39

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

20

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)

20

 Khóa

Đồng Thiên Tâm

25

 Khóa

Đồng Tinh Vẫn

200

 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

100

 Khóa

 • Mở quà đền bù Thẻ mua (Đạo Cụ 3) nhận được các vật phẩm:

Tên Thẻ Mua

Vàng tốn khi mở Thẻ

Quà Nhận được sau khi mở Thẻ

Số lượng

Thẻ Mua Đá Rèn Bậc 6

500

Túi Đá Rèn Bậc 6

100

Thẻ Mua Hạt Giống-II

333

Túi Hạt Giống-II

40

Thẻ Mua Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1,000

Túi Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

200

Thẻ Mua Chân Khí

1,000

Chân Khí Đan (50000)

60

Thẻ Mua Cống Hiến Sư Môn

333

Cống Hiến Sư Môn 5000

30

Thẻ Mua Hoạt Lực

333

Hoạt Lực 50000

12

Thẻ Mua Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

333

Túi Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

30

Thẻ Mua Đồng Tinh Vẫn

233

Túi Đồng Tinh Vẫn

30

Thẻ Mua Đồng Thiên Tâm

233

Túi Đồng Thiên Tâm

30

Thẻ Mua Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo

3,333

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo (100)

15

Thẻ Mua Huyền Thiết Thạch

333

Túi Huyền Thiết Thạch

60

Thẻ Mua Nguyên Bảo Khóa

1,333

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

100

Thẻ Mua Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Bậc 7

167

Túi Mảnh Kim Thạch

30

Thẻ Mua Điểm Sôi Nổi

333

Điểm Sôi Nổi (50)

30

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin hỗ trợ qua các kênh sau:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng nạp GOSU, nạp Nguyên Bảo vào game: TẠI ĐÂY

Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp: TẠI ĐÂY

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu