TỔNG KẾT BXH ĐUA TOP TIÊU PHÍ SỰ KIỆN QUỐC KHÁNH

05/09/2023

Đại hiệp thân mến!

Những cái tên CỰC HOT đã xuất hiện trên bảng vàng sau khi kết thúc chuỗi sự kiện Quốc Khánh. Thông tin chi tiết như sau:

BXH Đua TOP Tiêu Phí 02-04/09

TOP

Tên nhân vật Điểm
1 IIIIHOÀNGDUNG 427957
2 hồnVềTheoGió 375806
3 xoxDiêmVươngxox 300060
4 ĐạoSĩLegend 176264
5 TừĐồNhiên 90024
  • Xin được chúc mừng các Đại Hiệp có tên trong danh sách chuỗi sự kiện Đua TOP Tiêu Phí
  • Hãy cùng xem phần thưởng trong sự kiện là gì?
  • Lưu ý:

- BXH Tiêu Phí được tính từ lúc 0h00 ngày 02-23h59 ngày 04/09
- BXH Phú Giả được tính từ lúc 0h30 ngày 02/09 trở đi nên Top 1 của 2 sự kiện này khác nhau.

Lưu ý :

Người chơi nếu không gửi yêu cầu đăng ký phần thường, sau khi đã phát quà đăng ký nếu đủ điều kiện vào top 5 sẽ không nhận được quà đua top.

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Kim Kiếm đến Hổ Kiếm)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Tình Kim Cao Cấp ( máy chủ chưa mở tính năng LPT cao cấp sẽ chuyển thành Tinh Kim)

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

2

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

khóa

Túi chọn tài nguyên

100

khóa

Toái tùy chọn

3

khóa

Top 2

Tình Thần Sa

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Cửu Kiếm)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Cống Hiến sư môn 5v 

3

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 2

Cống Hiến sư môn 5v 

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

2

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

3

khóa

Đồng Kiều Sở

10

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa