CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2023

Diễn ra ngày 01/09/2023

Đua Top Tiêu Phí

01/09/2023

Quý Đại Hiệp thân mến!

Sự kiện Đua Top Tiêu Phí diễn ra từ ngày 02/09 - 04/09/2023 sẽ mang đến cho quý Đại Hiệp những phần thưởng hấp dẫn và đầy giá trị nào? Cùng xem ngay!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 00h01 ngày 02/09/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 04/09/2023.
  • Thời gian phát quà: 05/09/2023.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Tiêu phí Nguyên Bảo trong thời gian sự kiện sẽ nhận được Quà Tiêu Phí.
  • Tiêu mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.
  • Ngoài ra, trong thời gian này, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ tổ chức thêm sự kiện đua top tiêu phí phạm vi tất cả máy chủ (Điều kiện nhận quà cần đạt tiêu phí 70000 Nguyên Bảo trở lên)
  • Người chơi tiêu phí tiến hành điền thông tin Tại đây

 

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Kim Kiếm đến Hổ Kiếm)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Tình Kim Cao Cấp ( máy chủ chưa mở tính năng LPT cao cấp sẽ chuyển thành Tinh Kim)

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

2

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

khóa

Túi chọn tài nguyên

100

khóa

Toái tùy chọn

3

khóa

Top 2

Tình Thần Sa

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Cửu Kiếm)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Cống Hiến sư môn 5v 

3

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 2

Cống Hiến sư môn 5v 

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

2

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

3

khóa

Đồng Kiều Sở

10

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Phần thưởng thường quy 

Máy chủ Kim Kiếm đến Linh Phượng

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

30

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

ĐỒng Quần Hùng

100

khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

60

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

khóa

ĐỒng Quần Hùng

200

khóa

20000

Đá Rèn Bậc 6

100

khóa

Chân Khí 5v

5

khóa

Túi chọn Nguyên Thạch Môn Phái

2

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

ĐỒng Quần Hùng

400

khóa

70000

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

khóa

Túi chọn Toái Phiến-4

3

khóa

Hoạt Lưc 50000

5

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

ĐỒng Quần Hùng

500

khóa

Máy chủ Bách Long đến Hổ Kiếm

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

20

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

Đồng Quần Hùng

100

khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

5

khóa

Đồng Quần Hùng

200

khóa

20000

Đá Rèn Bậc 6

70

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

khóa

Đồng Quần Hùng

300

khóa

Túi chọn tài nguyên

40

khóa

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

khóa

70000

Túi chọn tài nguyên

60

khóa

Đồng Quần Hùng

500

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

khóa

Túi chọn Ẩn Mạch

1

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn Toái Phiến-4

3

khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 5

20

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Chân Khí 50000

1

khóa

ĐỒng Quần Hùng

100

khóa

5000

Đá Rèn Bậc 5

50

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

3

khóa

ĐỒng Quần Hùng

200

khóa

20000

Đá Rèn Bậc 5

100

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

khóa

ĐỒng Quần Hùng

300

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

khóa

70000

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

khóa

Túi chọn tài nguyên

40

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

khóa

Đá Rèn Bậc 5

200

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn Toái Phiến-4

3

khóa

Đồng Quần Hùng

500

khóa