CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2023

Diễn ra ngày 01/09/2023

Đăng Nhập Ngày Nhận Quà Ngay

01/09/2023

Mỗi ngày đăng nhập vào Game và nhận ngay những phần thưởng theo ngày của Ngạo Kiếm Vô Song 2. Phần thưởng sẽ được tăng theo từng ngày online của nhân vật.

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 01/09/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 05/09/2023.

Cách thức nhận quà đăng nhập

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Quà Lớn Đăng Nhập.

  • Chọn tab Quà Lớn Đăng Nhập, nhấp Nhận để nhận quà.

Nội dung

  • Đại hiệp đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với ngày đó.
  • Đăng nhập ngày nào, quý vị sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó. Ngày nào đại hiệp không đăng nhập sẽ không được nhận thưởng.
  • Nhấp vào nút "Sảnh Phúc Lợi" để vào giao diện sự kiện.

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

Ngày

Vật phẩm

Vật phẩm khi sử dụng Túi quà Canh Tí

Số lượng

Ngày 1

Đá Rèn Bậc 5

 

10

Ngân Lượng 10 vạn

 

1

Nguyên Bảo Khóa 2v

 

2

Hoạt Lực 5000 Điểm

 

1

Túi quà Quốc Khánh1 ( tốn 500 Nguyên bảo có thể mở )

Thiệp chiêu mộ đồng đội

2

Búp bê thế thân

5

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

2

Ngày 2

Đá Rèn Bậc 5

 

10

Hoạt Lực 5000 Điểm

 

1

Phù Cường Hóa-II

 

10

Ngân Lượng 10 vạn

 

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

 

1

Túi quà Quốc Khánh2( tốn 1000 Nguyên Bảo có thể mở)

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

20 vạn ngân lượng

3

Nguyên Bảo Khóa 20v

1

Ngày 3

Hoạt Lực 5000 Điểm

 

1

Định Tâm Đan

 

40

Trúc Khí Đan

 

10

Túi quà Quốc Khánh3( tốn 1500 Nguyên Bảo có thể mở)

Cống Hiến Sư Môn

2

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

5

Thiệp chiêu mộ đồng đội

5

Ngày 4

Đồng Tinh vẫn

 

10

Ngân Châm

 

2

Hạt Giống-II

 

10

Túi quà Quốc Khánh4( tốn 2000 Nguyên Bảo có thể mở)

Đồng Tinh vẫn

20

Đồng Thiên Tâm

20

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

6

Ngày 5

Đá Rèn Bậc 6

 

20

Khoáng Tạp Chất

 

10

Đồng Thiên Tâm

 

10

Túi quà Quốc Khánh5( tốn 2500 Nguyên Bảo có thể mở)

Đá Rèn Bậc 6

20

Khoáng Tạp Chất

20

Lược Gỗ

20