CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2023

Diễn ra ngày 01/09/2023

Ngạo Kiếm Đồng Tâm

01/09/2023

Quý Đại Hiệp thân mến!

Sự kiện Ngạo Kiếm Đồng Tâm đã quay trở lại. Hãy thể hiện sự chung sức đồng lòng trong ngày Đại Lễ Quốc Khánh, để có thể nhận quà toàn bộ máy chủ.

Tham gia ngay!!!

Thời gian

  • Bắt đầu: ngày 01/09/2022
  • Kết thúc: 23h59 ngày 06/09/2022

Phạm vi

  • Tất cả người chơi Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện tab Đồng Tâm Và Trợ Lực tại giao diện Sảnh Phúc Lợi.
  • Sự kiện áp dụng cho từng máy chủ riêng biệt, tức là máy chủ nào thì sẽ nhận riêng quà của máy chủ đó.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại mục Trợ Lực khi Quy Đổi Nguyên Bảo vào game sẽ nhận được điểm cống hiến (1 Nguyên Bảo = 1 điểm). Tích đủ điểm tích lũy thì toàn bộ người chơi đạt trên cấp 60 đều có thể nhận được quà.
  • Người chơi đã quy đổi đạt mốc tương ứng với sk Tuần Lễ Vàng và nếu trong sv đạt đủ số lượng tích lũy thì sẽ được nhận thêm phần quà Đồng Tâm I,II,III,….
  • Sự kiện Ngạo Kiếm Trợ Lực: Người chơi trong một máy chủ quy đổi 1 Nguyên Bảo sẽ được tính 1 điểm tích lũy, nếu trong máy chủ quy đổi nguyên bảo đạt mốc thì người chơi máy chủ đó sẽ nhận được thêm quà.
  • Sự kiện Ngạo Kiếm Đồng Tâm: Người chơi quy đổi nhận quà các mốc và trong máy chủ có số lượng người chơi quy đổi đạt yêu cầu sẽ nhận thêm 1 phần quà tương ứng với mốc đó.

Phần thưởng

Sự kiện Ngạo Kiếm Trợ Lực

Nguyên Bảo

Vật phẩm

Số lượng

50,000

Nguyên Bảo Khóa 10v

1

Ngân Lượng 20v

1

Cống Hiến 1000

1

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Phù cường Hóa II

3

150,000

Nguyên Bảo Khóa 10v

2

Ngân Lượng 20v

2

Cống Hiến 1000

2

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Hoạt Lưc 5000

1

300,000

Nguyên Bảo Khóa 10v

5

Ngân Lượng 20v

5

Cống Hiến 1000

2

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Hoạt Lưc 5000

3

1,000,000

Hồng Liên

5

Chân Khí 50000

2

Nguyên Bảo Khóa 10v

10

Ngân Lượng 20v

10

Đas Rèn 6

50

2,000,000

Đas Rèn 6

50

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Túi chọn áo Hoàng kim Giáp (10 ngày)

1

Võ Lâm Vinh dự lệnh

20

Chân Khí 50000

5

3,000,000

Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Ngân Châm

10

Chân Khí 50000

10

Tuyết Vực Kỳ Lân ( 15 ngày )

1

Hoạt Lực 5v

5

Đồng Tinh Vẫn

30

Sự kiện Ngạo Kiếm Đồng Tâm

Điều kiện

Quà thêm mốc

Vật phẩm

Số Lương

20 người chơi trong sv quy đổi sẽ nhận được

5,400

Đồng Quần Hùng

100

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Cống Hiến 1000

2

Đá Rèn 6

30

Túi chọn tài nguyên

5

15 người chơi trong sv quy đổi sẽ nhận được

13,500

Túi chọn tài nguyên

10

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Đá Rèn Bậc 6

50

Cống Hiến 1000

4

15 người chơi trong sv quy đổi sẽ nhận được

27,000

Túi chọn tài nguyên

10

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Đá Rèn Bậc 6

100

Chân Khí 50000

2

Cống Hiến 1000

7

10 người chơi trong sv quy đổi sẽ nhận được

54,000

Túi chọn tài nguyên

30

Đá Rèn Bậc 6

200

Cống Hiến 1000

15

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Ngoại Trang Thượng cổ Kỳ Lân 15 Ngày

1

30 người chơi trong sv quy đổi sẽ nhận được

135,000

Túi chọn tài nguyên

50

Đá Rèn Bậc 6

300

Cống Hiến 1000

30

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Tinh thần Sa

2

5 người chơi trong sv quy đổi sẽ nhận được

270,000

Phụ Tu Lệnh

1

Tôn Hiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ 10 Ngày

1

ĐỒng Chí Tôn

30

Đồng Kiều Sở

100

Đá Rèn 7

200

Thủy Tinh Ngũ Sắc

3