CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2023

Diễn ra ngày 01/09/2023

Giảm Giá Trân Các

01/09/2023

Nhân dịp Đại lễ Quốc Khánh, Trân Bảo Các từng bừng khuyến mãi giảm giá một số đạo cụ lên đến 10%, Đại hiệp chớ bỏ qua thời điểm vàng này để mua sắm!

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: ngày 01/09/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/09/2023.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS2

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện ở Trân Bảo Các sẽ tiến hành giảm 10% cho cả Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa (nếu có thể mua bằng Nguyên Bảo Khóa với 1 số vật phẩm) .
  • Thương phẩm sự kiện đang diễn ra, thương phẩm đặc biệt và  Nguyên Liệu sẽ không giảm giá.