CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2023

Diễn ra ngày 01/09/2023

Siêu Thưởng Tháng 9

01/09/2023

Đại Hiệp thân mến,

Sự kiện Siêu Thưởng Tháng 9 diễn ra từ ngày 01/09 đến ngày 04/09Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được các vật phẩm quý giá, trang bị hiếm, vàng, kinh nghiệm và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.

Hãy tham gia ngay để trải nghiệm và nhận quà nào!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 01/09/2023.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 04/09/2023.
 • Thời gian phát quà: ngày 05/09/2023.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

 • Người chơi quy đổi mốc nào sẽ nhận quà mốc đó.
 • Máy chủ Kim Kiếm đến Cửu Kiếm khi quy đổi đạt mốc 270000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 135000.
 • Máy chủ Kim Kiếm đến Hổ Kiếm khi quy đổi đạt mốc 450000 sẽ nhận được thưởng x3 mốc 135000.

Lưu ý

 • 1 nhân vật tối đa chỉ nhận được 2 đồng đội 5 sao, nếu quy đổi đạt 270000 thì người chơi vui lòng đăng ký thêm quà tùy chọn khác.
 • Toái tùy chọn: có thể chọn Toái Bất Kỳ trừ toái hợp thành từ Nguyên Thạch.
 • Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Đồ Phổ Trang Bị Tuyệt Thế ( Ngẫu nhiên )

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Đồ phổ trang bị Thần Thoại ( tùy chọn)

1

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

400

Túi hương bậc 7

1

Tinh Kim Cao Cấp

1

 • Máy chủ Thiên Kiếm đến Linh Kiếm khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Ẩn Mạch tùy chọn 

3

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Chân khí 418 vạn

1

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

300

Túi hương bậc 7

1

Kim Thạch Sử thi tùy chọn

1

 • Máy chủ Hổ Kiếm khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Danh Vọng Sử thi x50

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Tinh Kim

1

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Túi đá cường hóa +22

3

Túi hương bậc 5

1

Cống hiến sư môn 5v

10

 

 • Máy chủ Cửu Kiếm khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Túi chọn Huyệt Vị đồ

2

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Tinh Kim

1

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Túi đá cường hóa +20

3

Túi hương bậc 4

1

Cống hiến sư môn 5v

5

 • Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long khi quy đổi đạt mốc 450000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Đồ Phổ Trang Bị Tuyệt Thế ( Ngẫu nhiên )

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Chân khí 418 vạn

1

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

400

Túi hương bậc 7

1

Đồ phổ trang bị Thần Thoại ( tùy chọn)

1

 • Máy chủ Thiên Kiếm đến Linh Kiếm khi quy đổi đạt mốc 450000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Kim Thạch Sử thi tùy chọn

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Chân khí 418 vạn

1

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

300

Túi hương bậc 7

1

Tinh Kim Cao Cấp

1

 • Máy chủ Hổ Kiếm khi quy đổi đạt mốc 450000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Kim Thạch sử thi bậc 6( trừ vũ khí)

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Tinh Kim

1

Đồng đội 6 sao 

1

Túi đá cường hóa +20

2

Túi hương bậc 6

1

Cống hiến sư môn 5v

10

 

 •  Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà

 

Phần thưởng

Máy chủ Cửu Kiếm

 

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định 

3

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Khóa

Ngân Châm 

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

10

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm 

10

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

15

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

30

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

15

Khóa

lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Máy chủ Hổ Kiếm 

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Đồng Kiều Sở

10

Đá rèn 6

20

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

13500

Đồng Quần Hùng

600

Đá rèn 6

50

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Chân Khí 5v

5

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

27000

Đồng Quần Hùng

800

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Đồng Kiều Sở

30

Đá rèn 6

150

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Chân Khí 5v

10

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Chân Khí 5v

15

Đá rèn 6

200

Đồng chí Tôn

15

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Đồng Kiều Sở

80

Đồng chí Tôn

30

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

120

Chân Khí 5v

20

Lệnh mở ô đồng đội

1

Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

50

Đồng đội 6 sao tùy chọn 

1

Máy chủ Thiên Kiếm đến Linh Kiếm 

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Đồng Kiều Sở

10

Đá rèn 6

20

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

13500

Đồng Quần Hùng

600

Đá rèn 6

50

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Chân Khí 5v

5

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

27000

Đồng Quần Hùng

800

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Đồng Kiều Sở

30

Đá rèn 6

150

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Chân Khí 5v

10

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Chân Khí 5v

15

Đá rèn 6

200

Đồng chí Tôn

15

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Đồng Kiều Sở

80

Đồng chí Tôn

30

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

120

Chân Khí 5v

20

Lệnh mở ô đồng đội

1

Túi chọn kim thạch sử thi bậc 7 hoặc 250 mảnh Truyền thuyết 

Tùy chọn

Đồng đội 6 sao tùy chọn x1 hoặc 2 đồng đội 5 sao tùy chọn

Tùy chọn

Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Đá Rèn6

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

80

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

20

Khóa

Đá Rèn7

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

4

Khóa

Mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Khóa

Đồng Kiều Sở

100

Khóa

Đồng chí Tôn

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

Khóa

Hoạt Lực 5v

20

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

6

Khóa

- 1 Đồng đội 6 sao tùy chọn

- 2 đồng đội 5 sao tùy chọn

- 300 mảnh TT tùy chọn 

- Mảnh Linh Ngọc x1000 

- 1000 Mảnh Hòa Thị Bích

- Hoạt lực 5v x20

- Thủy Tinh Ngũ Sắc x5

Tùy chọn 1 tròng các vp trên 

Khóa