[04/07 - 19/07] THIÊN SƠN TUYẾT LIÊN

Diễn ra ngày 04/07/2023

Nội dung

Một loại hoa đặc biệt chỉ có tại Thiên Sơn Tân Cương. Bên ngoài đầu cánh hoa hiện lên sắc xanh tím có màu trắng bán trong suốt phủ lên trên. Tương truyền chính là thánh dược. Loài hoa này có thể hồi sinh chuyển mệnh và ai hấp thụ được nó thì công lực sẽ tăng rất cao có thể gọi là thiên hạ vô địch, nhưng lấy được nó rất nguy hiểm và khó khăn. Quý nhân sĩ đã sẵn sàng lên đường tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên? Tham gia ngay sự kiện Thiên Sơn Tuyết Liên diễn ra từ ngày 04/07 - 14/07 để tìm bông hoa truyền thuyết này nhé!

 

Thời gian

 • Bắt đầu: ngày 04/07/2023.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 19/07/2023.

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

Vật phẩm

- Linh Lộ (không khóa): giá 59 Nguyên bảo

- Thiên Lộ (không khóa): giá 149 Nguyên bảo

 - Thổ Nhưỡng Thiên Sơn ( Khóa) giá 3000 Nguyên bảo hoặc 30 Nguyên Bảo

 

 • Tại Thành chính xuất hiện NPC Thiên Sơn Tuyết Liên
 • Ghép vật phẩm:

 Công thức ghép

Giao Thổ Nhưỡng Thiên Sơn x1 + Mầm Tuyết Liên x1= Quà Tuyết Liên(Khóa)x1

Ghép 'Thổ Nhưỡng Thiên Sơn x1 + Mầm Tuyết Liên x1 + Linh Lộ x1 = Quà Linh Sơn Tuyết Liên (khóa) x1

Ghép 'Thổ Nhưỡng Thiên Sơn x1 + Mầm Tuyết Liên x1 + Thiên Lộ x1 = Quà Thiên Sơn Tuyết Liên (khóa) x1

 • Dùng đạo cụ Quà Tuyết Liên  nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn đổi   20 vật phẩm  /1 ngày.
 • Dùng đạo cụ Quà Linh Sơn Tuyết Liên  nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn đổi Quà Linh Sơn Tuyết Liên  150 vật phẩm/ ngày.
 • Dùng đạo cụ Quà Thiên  Sơn Tuyết Liên nhận thưởng đạo cụ Cánh Tuyết Liên (Không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên,  giới hạn đổi Quà Thiên  Sơn Tuyết Liên đặc biệt 300 vật phẩm/ ngày.
 • Đổi Quà Linh Sơn Tuyết Liên đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà Linh Sơn I,II,III,IV.
 • Đổi Quà Thiên Sơn Tuyết Liên đạt 49-99-499-999-1999 nhận được các phần quà Tuyết Liên I-II-III-IV-V

Đua TOP Tuyết Liên

 • Dùng Cánh Tuyết Liên để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
 • 1 Cánh Cánh tuyết Liên = 1 Điểm

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200