[09/06 - 14/06] TUẦN LỄ VÀNG

Diễn ra ngày 08/06/2023

Nội dung

Đại hiệp thân mến!

Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ mang đến Sự kiện Tuần Lễ Vàng vô cùng hấp dẫn, với nhiều phần thưởng giá trị. Và đừng quên tích lũy nạp thẻ để tăng cơ hội nhận được những gói quà vô cùng ưu đãi trong sự kiện này nhé!

Sự kiện diễn ra từ ngày 09/06 đến hết ngày 14/06/2023. Nạp tích lũy càng cao nhận quà càng lớn!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 09/06/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 14/06/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2 (trừ máy chủ Linh Kiếm)

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng.

  • Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó kèm mốc thấp.
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

Phần thưởng

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau:

Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên  1

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13500

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

27000

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

54000

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

135000

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Đồng chÍ TÔN

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270000

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Túi chọn Đồng Đội 5 sao Môn Phái

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Đồng chÍ TÔN

15

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm đến Ma Kiếm

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13500

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

27000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

54000

Đá Rèn Bậc 6

80

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135000

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

Khóa

270000

Túi chọn Đồng Đội 5 sao Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Ngân Châm

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

100

Khóa