[09/02 - 15/02] THẦN THÚ ĐỘT KÍCH

Diễn ra ngày 09/02/2024

Nội dung

09/02/2024

Giang hồ tương truyền rằng, Thần Thú xuất hiện sẽ mang đến rất nhiều điều may mắn và những vật phẩm quý giá để Đại Hiệp nâng cao công lực của bản thân.

Ngạo Kiếm Vô Song 2 mang đến sự kiện Đột Kích Thần Thú diễn ra từ ngày 09/02 - 15/02/2024

Quý Đại Hiệp hãy sẵn sàng để Thần Thú Đột Kích nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: ngày 09/02/2024.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 15/02/2024.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song II.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

Vật phẩm

Đá Khai quang  (Không khóa) giá 149 Nguyên bảo

Giải Độc Đan Thường ( khóa) giá 99 NB

  • Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích chiến vào khung giờ 8h30, 10h30, 12h30, 16h30, 20h30, 23h30 xuất hiện 7 NPC Thần Thú. 

  • Người chơi bị trạng thái xấu cần dùng giải độc đan để tiêu trừ trạng thái.

  • Thời gian xuất hiện và tồn tại của NPC là 15 phút
  • Tiêu diệt thành công NPC sẽ rơi Tinh Phách (không khóa) mỗi NPC là 50 Tinh Phách (không khóa) cùng ngẫu nhiên 7-8  phần quà sau. 

Đạo cụ

Số lượng

Trạng thái

Tinh Hồn ( không khóa )

50

Không khóa

Cống Hiến*500

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

3

Không khóa

Đồng Quần Hùng

3

Không khóa

ĐỒng Kiều Sở

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Không khóa

Đồng Thiên Tâm

3

Không khóa

Phù Cường Hóa II

2

Không khóa

Đá Rèn 6

2

Không khóa

Đá Rèn 7

1

Khóa

ĐỒng Chí Tôn

1

Khóa

Nguyên Thạch I·Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch I·Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng

1

Khóa

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm]

1

Khóa

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương]

1

Khóa

Debuff

 

Công cơ bản

Chính xác

Kháng né

Chí mạng

Sát thương chí mạng

Tương khắc tăng

Toàn kháng

Né chí mạng

Phòng chí mạng

Trang Thái Xấu

-3200

-800

-480

-1600

-80%

-1600

-480

-2000

-480

-80%

  • Dùng Đá Khai Quang  mua tại trân bảo các + Tinh Phách = Bảo Vật , Dùng Bảo Vật nhận ngẫu nhiên 1 trong các vp
  • Dùng Bảo Vật Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vp sau: 

Kim Kiếm đến Linh Kiếm 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hạt Giống-III

3

Khóa

Đá Rèn 6

3

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Khóa

 

 

Hổ Kiếm đến Nhất Kiếm

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

 

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

 

Long Kiếm

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Ngân Lượng 5v

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Cống Hiến lệnh Vàng

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

1

Khóa