[14/11 - 20/11] ĐỒ MA SƯ

Diễn ra ngày 14/11/2023

Nội dung

Giang hồ lại dậy sóng với những tin đồn các vị Đại Sư bị trúng độc dẫn đến bị Ma Hóa Đại Hiệp thân mang trọng trách gìn giữ sự yên bình của võ lâm hãy cùng Tiểu Điêu tìm hiểu nguyên nhân, cứu giúp các Đại Sư và đẩy lùi cái ác mang lại hạnh phúc ấm no cho bá tánh thiên hạ, Các Đại Sư sở hữu rất nhiều tuyệt học đã thất truyền, các đại hiệp hãy cẩn thận.

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 14/11/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 20/11/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ của Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

Vật phẩm

Hồi Hồn Đan (Không khóa) giá 149 Nguyên bảo 

Giải Độc Đan Thường ( khóa) giá 99 NB 

  • Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích Chiến vào mỗi khung giờ 19h-19h15-19h30-19h45-20h xuất hiện 7 NPC Sư Phụ MA HÓA.
  • Tiêu diệt thành công NPC sẽ rơi Tinh Hồn (không khóa). Mỗi NPC là 50 Tinh Hồn (không khóa) cùng ngẫu nhiên 3-4 phần quà sau.

Đạo cụ

Số lượng

Tinh Hồn (không khóa)

50

Cống Hiến*500

1

Tinh Vẫn Tệ

3

Đồng Quần Hùng

3

ĐỒng Kiều Sở

1

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Đồng Thiên Tâm

3

Phù Cường Hóa II

2

Đá Rèn 6

2

Đá Rèn 7

1

ĐỒng Chí Tôn

1

Nguyên Thạch I·Mã Nỗ Tư

1

Nguyên Thạch I·Bố Lai Nhĩ

1

Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử

1

Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng

1

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm]

1

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương]

1

  • Người chơi bị trạng thái xấu cần dùng giải độc đan để tiêu trừ trạng thái.

Trạng Thái gặp phải

 

Công cơ bản

Chính xác Kháng né Chí mạng Sát thương chí mạng Tương khắc tăng Toàn kháng Né chỉ mạng Phòng chí mạng

Trang Thái Xấu

-3200

-800 -480 -1600 -80% -1600 -480 -2000 -480 -80%

 

Thưởng ghép quà

  •  khi người chơi đổi Quà Trừ Ma với số lượng tương ứng sẽ nhận được thêm Túi Toái Phiến, Nguyên Thạch
  • Dùng Hồi Hồn Đan + Tinh Hồn nhận

Máy chủ Kim Kiếm đến Thần Kiếm

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hạt Giống-III

3

Khóa

Đá Rèn 6

3

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Khóa

 

Máy chủ Ma Kiếm đến Hổ Kiếm

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

 

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa