[16/06 - 24/06] DIỆT MA THÚ

Diễn ra ngày 13/06/2023

Nội dung

Gần đây trên giang hồ rất nhiều Ma Thú xuất hiện tiêu diệt người vô số, tác oai tác quái. Ma Thú trỗi dậy lần nữa đã ngăn chặn được con đường luyện cấp của các hiệp sĩ, để tránh sự tàn sát lần nữa của Ma Thú, trừ hại cho dân, các hiệp sĩ hãy đoàn kết để cùng nhau tiêu diệt Ma Thú!

 

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: ngày 16/06/2023
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/06/2023

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Trân Bảo Các có bán

Vật phẩm

Tinh Phách  (Không khóa) giá 149 Nguyên bảo

Giải Độc Đan Thường ( khóa) giá 99 NB

  • Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích chiến vào khung giờ 8h30, 10h30, 12h30, 16h30, 20h30, 23h30  xuất hiện 7 NPC Quái Thú.

  • Người chơi bị trạng thái xấu cần dùng giải độc đan để tiêu trừ trạng thái.

  • Tiêu diệt thành công NPC sẽ rơi Thú Tâm (không khóa), mỗi NPC là 50 Thú Tâm (không khóa) cùng ngẫu nhiên 7 - 8  phần quà sau.

Đạo cụ

Số lượng

Thú Tâm ( không khóa )

50

Cống Hiến*500

1

Tinh Vẫn Tệ

3

Đồng Quần Hùng

3

ĐỒng Kiều Sở

1

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Đồng Thiên Tâm

3

Phù Cường Hóa II

2

Đá Rèn 6

2

Đá Rèn 7

1

ĐỒng Chí Tôn

1

Nguyên Thạch I·Mã Nỗ Tư

1

Nguyên Thạch I·Bố Lai Nhĩ

1

Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử

1

Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng

1

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm]

1

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương]

1

Debuff

 

Công cơ bản

Chính xác

Kháng né

Chí mạng

Sát thương chí mạng

Tương khắc tăng

Toàn kháng

Né chí mạng

Phòng chí mạng

Trang Thái Xấu

-3200

-800

-480

-1600

-80%

-1600

-480

-2000

-480

-80%

Phần thưởng

  • Tinh phách + Thú Tâm = Quà Thú Hồn
  • Dùng Quà Thú Hồn Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hạt Giống-III

3

Khóa

Đá Rèn 6

3

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm đến Ma Kiếm

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

Máy chủ Linh Kiếm

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngân Lượng 5v

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Cống Hiến lệnh Vàng

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

1

Khóa