[17/06 - 02/07] TẾT ĐOAN NGỌ

Diễn ra ngày 13/06/2023

Nội dung

"Tháng Tư đong đậu nấu chè.
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm."

Hằng năm cứ đến mồng 5 tháng 5 (âm lịch) dân ta lại tổ chức ăn Tết Đoan ngọ. Tại Ngạo Kiếm Vô Song 2, với những món ăn như Rượu Nếp, Vịt Quay hay Bánh Tro trong sự kiện Tết Đoan Ngọ, hi vọng quý đại hiệp sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị!

 

Thời gian

 • Bắt đầu: ngày 17/06/2023
 • Kết thúc: 23h59 ngày 02/07/2023

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2
 • Yêu cầu: Nhân vật cấp 60 trở lên và đã vào phái.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các bán:

 Vật phẩm

Vịt Quay ( không khóa) giá 149 NB

Rượu Nếp ( khóa) giá 49 NB

Chè Hạt Sen  (Khóa) giá 30 Nguyên Bảo (3000 Nguyên Bảo Khóa )

 • Trong Thời gian sự kiện người Train quái nhặt được Bánh Tro (Khóa)

 • Thành Chính Dương Châu Xuất hiện đại sứ sự kiện

 • Ghép quà

 Công thức ghép

Dùng  Chè Hạt Sen+ Bánh Tro = Quà Diệt Sâu Bọ (Khóa)

Dùng  Rượu Nếp + Bánh Tro = Yến Tiệc Nhỏ (Khóa)

Dùng Bánh Tro + Chè Hạt Sen  + Vịt Quay  = Yến Tiệc Lớn (Khóa)

 • Dùng đạo cụ Quà Diệt Sâu Bọ nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 20 cái.
 • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Nhỏ nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 150 cái.
 • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Lớn nhận 1 Thiệp Sự kiện và 1 phần thưởng ngẫu nhiên  giới hạn mỗi ngày dùng 300 cái.
 • Đổi Yến Tiệc Nhỏ Đạt mốc Đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà Yến Tiệc  I,II,III,IV.
 • Đổi Yến Tiệc Lớn Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Đoan Ngọ I,II,III,IV,V

Đua TOP sự kiện Tết Đoan Ngọ        

 • Dùng Thiệp Sự kiện để tiến hành bỏ phiếu đua BXH

Thiệp sự kiện

 1 điểm

 

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200