[17/06 - 18/06] SIÊU THƯỞNG CUỐI TUẦN

Diễn ra ngày 17/06/2023

Nội dung

17/06/2023

Đại Hiệp thân mến,

Sự kiện Siêu Thưởng Cuối Tuần diễn ra từ ngày 17/06 đến ngày 18/06Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được các vật phẩm quý giá, trang bị hiếm, vàng, kinh nghiệm và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.

Hãy tham gia ngay để trải nghiệm và nhận quà nào!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 17/06/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/06/2023.
  • Thời gian phát quà: ngày 19/06/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

  • Người chơi quy đổi mốc nào sẽ nhận quà mốc đó.
  • Máy chủ Linh Kiếm khi quy đổi đạt mốc 135000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 54000, đạt mốc 270000 sẽ nhận được thưởng x3 mốc 54000

Lưu ý

  •  Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà( Linh Kiếm không cần đăng ký)

 

Phần thưởng

Máy chủ Linh Kiếm 

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

5

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

13500

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

27000

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

15

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

Dung Thiết Thủy

15

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

54000

Ngân Lượng 20v

10

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

15

Khóa

Võ Kỹ thiên kiều Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Danh Thiếp Tu Luyện

1

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

20

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

 

Máy chủ Ma Kiếm

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định 

3

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Ngân Châm 

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

15

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

10

Khóa

Ngân Châm 

10

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

20

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

30

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Ẩn Mạch 

1

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

20

Khóa

lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

 

Máy chủ Thiên Kiếm đến Thần Kiếm 

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Đồng Kiều Sở

10

Đá rèn 6

20

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

13500

Đồng Quần Hùng

600

Đá rèn 6

50

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Chân Khí 5v

5

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

27000

Đồng Quần Hùng

800

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Đồng Kiều Sở

30

Đá rèn 6

150

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Chân Khí 5v

10

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Chân Khí 5v

15

Đá rèn 6

200

Đồng chí Tôn

15

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Đồng Kiều Sở

80

Đồng chí Tôn

30

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

120

Chân Khí 5v

20

Lệnh mở ô đồng đội

1

Túi chọn kim thạch sử thi bậc 7 hoặc 250 mảnh Truyền thuyết 

Tùy chọn

Đồng đội 6 sao tùy chọn x1 hoặc 2 đồng đội 5 sao tùy chọn

Tùy chọn

Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Đá Rèn6

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

80

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

20

Khóa

Đá Rèn7

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

4

Khóa

Mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Khóa

Đồng Kiều Sở

100

Khóa

Đồng chí Tôn

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

Khóa

Hoạt Lực 5v

20

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

6

Khóa

- 1 Đồng đội 6 sao tùy chọn

- 2 đồng đội 5 sao tùy chọn

- 300 mảnh TT tùy chọn 

- Mảnh Linh Ngọc x1000 

- 1000 Mảnh Hòa Thị Bích

- Hoạt lực 5v x20

- Thủy Tinh Ngũ Sắc x5

Tùy chọn 1 tròng các vp trên 

Khóa