[18/06] TIÊU PHÍ CUỐI TUẦN

Diễn ra ngày 18/06/2023

Nội dung

18/06/2023

Quý Đại Hiệp thân mến!

Sự kiện Tiêu Phí Cuối Tuần diễn ra trong ngày 18/06 sẽ mang đến cho quý Đại Hiệp những phần thưởng hấp dẫn và đầy giá trị nào? Cùng xem ngay! 

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 00h01 ngày 18/06/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/06/2023.
  • Thời gian phát quà: 19/06/2023.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Tiêu phí Nguyên Bảo trong thời gian sự kiện sẽ nhận được Quà Tiêu Phí.
  • Tiêu mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.
  • Người chơi tiêu phí tiến hành điền thông tin Tại đây

 

Phần thưởng thường quy 

Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

30

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

ĐỒng Quần Hùng

100

khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

60

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

khóa

ĐỒng Quần Hùng

200

khóa

20000

Đá Rèn Bậc 6

100

khóa

Chân Khí 5v

5

khóa

Túi chọn Nguyên Thạch Môn Phái

2

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

ĐỒng Quần Hùng

400

khóa

70000

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

khóa

Túi chọn Toái Phiến-4

3

khóa

Hoạt Lưc 50000

5

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

ĐỒng Quần Hùng

500

khóa

Máy chủ Thiên Kiếm đến Ma Kiếm

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

20

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

Đồng Quần Hùng

100

khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

5

khóa

Đồng Quần Hùng

200

khóa

20000

Đá Rèn Bậc 6

70

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

khóa

Đồng Quần Hùng

300

khóa

Túi chọn tài nguyên

40

khóa

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

khóa

70000

Túi chọn tài nguyên

60

khóa

Đồng Quần Hùng

500

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

khóa

Túi chọn Ẩn Mạch

1

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn Toái Phiến-4

3

khóa

Máy chủ Linh Kiếm

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

5

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Chân Khí 50000

2

khóa

ĐỒng Quần Hùng

100

khóa

5000

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

10

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

khóa

Ngân châm

3

khóa

Đồng Kiều Sở

5

khóa

ĐỒng Quần Hùng

200

khóa

20000

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

10

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

khóa

Đồng Kiều Sở

10

khóa

ĐỒng Quần Hùng

300

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

khóa

70000

ngân Châm

10

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

20

khóa

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

2

khóa

ĐỒng Quần Hùng

400

khóa

Tiêu Điêu