[22/06 - 23/06] NHỊ THIÊN ĐOẠT BẢO

Diễn ra ngày 22/06/2024

Nội dung

22/06/2024

Đại Hiệp thân mến,

Sự kiện Nhị Thiên Đoạt Bảo sẽ đem lại một niềm vui cực đại đến tất cả quý Đại Hiệp, bởi khi tham gia tích lũy đạt mốc quý Đại Hiệp có thể tùy ý chọn những những gói kỳ bảo giá trị nhất, tự tin chinh phục giang hồ rộng lớn!

Sự kiện diễn ra từ ngày 22/06 - 23/06/2024. Tham gia ngay để nhận về những phần quà hấp dẫn nha!!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h05 ngày 22/06/2024.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/06/2024.
  • Thời gian phát quà ngày 24-25/06/2024.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đủ 15000 Nguyên bảo, quý Đại Hiệp sẽ được tùy chọn 1 trong 3 gói Nhất Thiên, Nhị Thiên hoặc Tam Thiên.
  • Mỗi nhân vật quy đổi đạt 15000 được chọn và nhận duy nhất 1 gói, tối đa nhận 3 gói (tương đương 45000 NB).

- Ví dụ : người chơi quy đổi đạt 15000 NB có thể chọn 1 trong 3 gói Nhất Thiên - Nhị Thiên - Tam Thiên, lần lượt quy đổi đạt 30000 NB có thể chọn thêm 1 gói Nhất Thiên - Nhị Thiên - Tam Thiên, quy đổi đạt 45000 NB có thể chọn thêm 1 lần nữa, có thể nhận tối đa 3 gói quà và thêm 1 quà tùy chọn nếu đạt 45000 NB.

  • Ngoài ra người chơi quy đổi đạt 45000 NB sẽ có thể chọn 1 trong các vật phẩm sau:

Máy chủ Kim Kiếm đến Thiên Kiếm

Quà Tùy Chọn

Số lượng

Trạng Thái

Danh Vọng lệnh Sử thi x30

1

khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

1

khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 30 x1 ( 30 ngày )

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 28 x1 ( 30 ngày )

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 26 x1 ( 30 ngày )

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

1

khóa

Đồng Chí Tôn x5

1

khóa

Đá rèn 7 x80

1

khóa

Lệnh mở ô đồng đội x1

1

khóa

Máy chủ Hổ Kiếm đến Quỷ Kiếm 

Quà Tùy Chọn

 

Số lượng

Trạng Thái

Lệnh Mở Ô đồng đội x1

1

khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát Thương chí Mạng x1

1

khóa

Đồng Chí Tôn x5

1

khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x20

1

khóa

Mảnh trang bị truyền thuyết x100

1

khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

1

khóa

Đá Rèn 6 x100

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

1

khóa

Túi đá Cường hóa +24*1

1

khóa

Máy chủ Bá Đao

Quà Tùy Chọn

 

Số lượng

Trạng Thái

Lệnh Mở Ô đồng đội x1

1

khóa

ĐỒng Kiều Sở x20

1

khóa

đồng chí tôn x3

1

khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x40

1

khóa

Đá Rèn 5 x 150

1

khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x10

1

khóa

Đá Rèn 6 x50

1

khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao ( môn phái) x1

1

khóa

Chân Khí 5v x5

1

khóa

Túi Đá Cường Hóa +18 x1

1

khóa

Cống Hiến Sư Môn 50000

1

khóa

 

  • Đại hiệp nạp đủ mốc  hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà .

 

Phần thưởng

Máy chủ Kim Kiếm đến Thiên Kiếm

Quà tùy chọn

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Nhất Thiên

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Nhị  Thiên

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

Khóa

Đồng Chí Tôn

4

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Đá rèn 7

20

Khóa

Tam Thiên

Đồng chí tôn

3

Khóa

Hoạt Lực 5v

3

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đá rèn 7

10

Khóa

Máy chủ Hổ Kiếm đến Quỷ Kiếm

Quà tùy chọn

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Nhất Thiên

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 6

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Nhị  Thiên

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

3

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Đá rèn 7

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Tam Thiên

Đồng chí tôn

2

Khóa

Hoạt Lực 5v

2

Khóa

Đồng Kiều Sở

15

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Máy chủ Bá Đao

Quà tùy chọn

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Nhất Thiên

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn 5

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Nhị  Thiên

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

5

Khóa

Huyệt Vị ĐỒ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Tam Thiên

Đồng chí tôn

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

 

 Tiểu Điêu