[21/10 - 30/10] ĐỒ LINH SƯ

Diễn ra ngày 21/10/2023

Nội dung

21/10/2023

Đại Hiệp thân mến,

Tại Bản đồ Kích Chiến gây xôn xao thiên hạ với sự xuất hiện của Boss Đồ Linh Sư. Thông qua tiêu diệt Boss Đồ Linh Sư, đại hiệp sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn giúp đại hiệp tăng trưởng nhân vật hiệu quả.

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 21/10/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 30/10/2023

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

Vật phẩm

Đồ Linh  (Không khóa) giá 149 Nguyên bảo

Giải Độc Đan Thường ( khóa) giá 99 NB

  • Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích chiến vào khung giờ 8h30, 10h30, 12h30, 16h30, 20h30, 23h30  xuất hiện 7 Boss Đồ Linh Sư.

  • Boss ngoài sở hữu kỹ năng gây hiệu ứng trạng thái xấu đặc biệt thì còn được trang bị thêm các kỹ năng gây choáng, phản đòn,... nên quý đại hiệp nên cẩn thận khi hành hiệp.

  • Người chơi bị trạng thái xấu đặc biệt cần dùng giải độc đan để tiêu trừ trạng thái.

  • Dùng Đồ Linh mua tại trân bảo các + Tinh Đồ = quà Linh Đồ

  • Tiêu diệt thành công BOSS sẽ rơi Tinh Đồ (không khóa) mỗi BOSS chỉ rơi 50 Tinh Đồ (không khóa) cùng ngẫu nhiên các phần quà.

Vật phẩm

Số lượng

Tinh Hồn ( không khóa )

50

Cống Hiến *500

1

Tinh Vẫn Tệ

3

Đồng Quần Hùng

3

ĐỒng Kiều Sở

1

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Đồng Thiên Tâm

3

Phù Cường Hóa II

2

Đá Rèn 6

2

Đá Rèn 7

1

ĐỒng Chí Tôn

1

Nguyên Thạch I·Mã Nỗ Tư

1

Nguyên Thạch I·Bố Lai Nhĩ

1

Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử

1

Nguyên Thạch I·Nam Cung Phụng

1

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm]

1

Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương]

1

Trạng thái xấu đặc biệt

 

Công cơ bản

Chí mạng

Sát thương chí mạng

Tương khắc tăng

Toàn kháng

Né chí mạng

Phòng chí mạng

Trang Thái Xấu

-3200

-1600

-80%

-1600

-480

-2000

-480

-80%

Ghép quà

Đồ Linh + Tinh Đồ = Quà Linh Đồ

Dùng Quà Linh Đồ Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau 

Kim Kiếm đến Bách Long

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hạt Giống-III

3

Khóa

Đá Rèn 6

3

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

 

Thiên Kiếm đến Ma Kiếm

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

 

Máy chủ Linh Kiếm

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 5

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến lệnh (1000)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh vàng

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa