[26/02 - 13/03] CHUỒN CHUỒN NGŨ SẮC

Diễn ra ngày 26/02/2024

Nội dung

26/02/2024

Những cánh chuồn chuồn đủ sắc màu sẽ gợi cả một bầu trời tuổi thơ, đem đến những trải nghiệm cực đặc biệt trong những ngày này tại Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Hãy cùng tham gia các hoạt động, thu thập chuồn chuồn và nhận về những phần quà giá trị!

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h05 ngày 26/02/2024.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 13/03/2024.

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Dành cho tất các máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2
 • Nhân vật: Đạt cấp độ 60 trở lên

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các bán:

 • Chuồn chuồn Ngô  (không khóa) giá 149 NB.
 • Chuồn chuồn Kim  (không khóa) giá 49 NB.
 • Chuồn Chuồn Nước  (khóa) giá bán 1500 Nguyên Bảo Khóa.
 • Túi Chuồn Chuồn (không khóa) giá 20 NB mở nhận Chuồn Chuồn Lửa (khóa) và Chuồn chuồn Gió (khóa). 

- Trong Thời gian sự kiện người Train quái nhặt được Chuồn Chuồn Lửa  (khóa).

- Tham Gia hoạt động nhận Chuồn Chuồn Gió  (khóa).

Hoạt động

Số lần mỗi ngày

Rơi mỗi lần

Nhận Chuồn Chuồn Gió mỗi ngày

Bí Cảnh

2

20

40

Ngũ Trúc Đàm

2

20

40

Vận Tiêu

2

20

40

Tranh Đoạt Quả

1

20

20

Chiến Trường

1

20

20

Tàn Kinh Các

1

20

20

Chu Nguyên Mộ

1

20

20

 

Công thức ghép

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện tại thành chính Dương Châu xuất hiện NPC Sự kiện Chuồn Chuồn Ngũ Sắc người chơi có thể đến để tiến hành ghép vật phẩm:
 • Dùng Chuồn Chuồn Gió + Chuồn Chuồn Lửa + Chuồn Chuồn Nước  = Chuồn Chuồn Tam Sắc
 • Dùng Chuồn Chuồn Gió + Chuồn Chuồn Lửa + Chuồn Chuồn Kim = Chuồn Chuồn Tam Sắc đặc biệt
 • Dùng Chuồn Chuồn Gió + Chuồn Chuồn Lửa + Chuồn Chuồn Ngô + Chuồn Chuồn Nước  = Chuồn Chuồn Ngũ Sắc
 • Dùng đạo cụ Chuồn Chuồn Tam Sắc nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn đổi 1 ngày 15 vật phẩm.
 • Dùng đạo cụ Chuồn Chuồn Tam Sắc đặc biệt nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên không giới hạn đổi.
 • Dùng đạo cụ Chuồn Chuồn Ngũ Sắc nhận thưởng đạo cụ Nhộng Chuồn Chuồn (không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên, không giới hạn đổi.
 • Đổi Chuồn Chuồn Tam Sắc Đặc Biệt đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà chuồn chuồn I,II,III,IV.
 • Đổi Chuồn Chuồn Ngũ Sắc đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Ngũ Sắc I,II,III,IV,V.

Đua Top Chuồn Chuồn 

 • Dùng Chuồn Chuồn để tiến hành bỏ phiếu đua BXH 
 • 1 Chuồn Chuồn = 1 Điểm

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng thái

Chuồn Chuồn Lửa

Train Quái nhận được

Khóa

Chuồn Chuồn Ngô

Bán Tại Trân Các Giá 149 Nguyên Bảo

Không khóa

Chuồn Chuồn Kim

Bán Tại Trân Các Giá 49 Nguyên Bảo

Không khóa

Chuồn Chuồn Gió

tham gia hoạt động nhận được

Khóa

Chuồn Chuồn Nước

Bán Tại Trân Các Giá 1500 Nguyên Bảo Khóa

Khóa

Chuồn Chuồn Tam Sắc, Chuồn Chuồn Tam Sắc đặc biệt, Chuồn chuồn ngũ Sắc

Đổi tại NPC sự kiện

Khóa