[27/08 - 13/09] TƯNG BỪNG QUỐC KHÁNH

Diễn ra ngày 27/08/2023

Nội dung

27/08/2023

Mồng hai tháng chín rực cờ hoa
Quốc Khánh Việt Nam nước cộng hòa
Lời Bác tuyên ngôn ngày thắng lợi
Ba Đình độc lập tiến quân ca....

Chào mừng đại lễ Quốc Khánh 2/9, Ngạo Kiếm Vô Song 2 khai mở sự kiện Tưng Bừng Quốc Khánh diễn ra từ 27/08 - 13/09. Tham gia ngay!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 27/08/2023.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/09/2023.

Điều kiện tham gia

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2 (trừ máy chủ Cửu Kiếm)
 • Người chơi đạt từ cấp 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

           - Sao Vàng (không khóa) giá 149 NB.

           - Bia Tưởng Niệm (không khóa) giá 59 NB.

           - Cờ Đỏ (khóa) giá 30 NB  hoặc 3000 Nguyên Bảo Khóa.

           - Cột Cờ (khóa) giá 2 NB hoặc 20 Nguyên Bảo Khóa.

 • Tại Thành chính xuất hiện NPC Sự Kiện Quốc Khánh.

 • Người chơi đạt độ sôi nổi sẽ nhận được số lượng Cột Cờ (Khóa) khác nhau:
Độ sôi nổi

Số lượng Cột Cờ nhận được

Trạng thái

20

1

khóa

40

4

khóa

60

5

khóa

80

10

khóa

100

10

khóa

 

Cơ chế đổi quà

 • Đến NPC Sự Kiện tiến hành ghép quà và bỏ phiếu.

Công Thức ghép

Ghép Bia Tưởng Niệm + Cờ Đỏ = Quà Tưởng Niệm

Ghép Cột Cờ + Cờ Đỏ = Quà Quốc Khánh  

 • Người chơi có Cột Cờ (Khóa) khi đứng trong thành thị Dương Châu, Thành Đô, Tương Dương khi nhấp phải vào Cột Cờ sẽ tiến hành cắm cờ và hiển thị cột cờ của mình tại thành thị và có thể thao tác đổi Quà Quốc Kỳ 

           - Đổi quà Quốc Kỳ tại cột cờ đã dựng.

Công Thức ghép

Ghép Cờ Đỏ x1 + Sao Vàng x1+ Cột cờ x1= Quà Quốc Kỳ (khóa) x1


           - 
Mỗi Cột cờ sau khi được cắm ra sẽ hiển thị trong vòng 10 phút. 

           - Thời gian giãn cách để sử dụng cắm mỗi cột cờ là 10 phút,  mỗi nhân vật mỗi ngày dựng được 10 cột cờ.

 

Phần quà

 • Mở Quà Quốc Khánh nhận được vật phẩm ngẫu nhiên giới hạn đổi 1 ngày 20 vật phẩm.
 • Mở Quà Tưởng Niệm ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Giới hạn mỗi ngày chỉ đổi được 150 vật phẩm/1 ngày.
 • Mở Quà Quốc Kỳ ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm và 1 Quốc Kỳ ( \không khóa ) . Giới hạn mỗi ngày đổi 300 Quà Quốc Kỳ/1 ngày.
 • Đổi Quà Tưởng Niệm đạt 30, 100, 190, 350 lần lượt nhận được Quà Tri Ân I,  Quà Tri Ân II,  Quà Tri Ân III, Quà Tri Ân IV.
 • Ghép Quà Quốc Kỳ đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận được các gói quà tương ứng là Quà Quốc Khánh-I, Quà Quốc Khánh-II, Quà Quốc Khánh-III, Quà Quốc Khánh-IV và Quà Quốc Khánh-V.

Bảng xếp hạng

 • Người chơi bỏ phiếu điểm Bảng xếp hạng sẽ nhận được quà đua top Bảng xếp hạng
 • 1 Quốc Kỳ = 1 Điểm 

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

400

3

300

4 ~ 10

200

11 ~ 50

200