[28/06 - 29/06] SIÊU THƯỞNG CUỐI THÁNG - MỪNG HỒI QUY

Diễn ra ngày 28/06/2023

Nội dung

28/06/2023

Đại hiệp thân mến!

Tháng 6 khép lại, nắng vàng chẳng còn giăng kín lối về, phượng thôi rực đỏ.

Ngạo Kiếm Vô Song 2 chào tháng 6, đón tháng 7 bằng sự kiện vô cùng hấp dẫn - Siêu Thưởng Cuối Tháng - Mừng Hồi Quy, diễn ra từ ngày 28 - 29/06, với thật nhiều phần quà giá trị đang chờ Quý Đại Hiệp khám phá.

Tham gia ngay nào!!!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 28/06/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 29/06/2023.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 30/06/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Máy chủ Kim Kiếm đến Linh Kiếm khi quy đổi đạt mốc nào sẽ nhận quà mốc đó.
  • Đặc Biệt Đối với máy chủ Kim Kiếm Đến Ma Kiếm từ ngày 01/06  đến 27/06 chưa quy đổi vào game lần nào hoặc quy đổi dưới mốc 13501 Nguyên Bảo sẽ được phúc lợi (đạt mốc nào nhận mốc đó):

+ Quy đổi mốc 5400 sẽ nhận được x4 phần quà.

+ Quy đổi mốc 13500 sẽ nhận được x3 phần quà.

+ Quy đổi mốc 27000 sẽ nhận được x3 phần quà.

+ Quy đổi mốc 54000 sẽ nhận được x2 phần quà.

+ Quy đổi mốc 135000 sẽ nhận được x2 phần quà.

Ví dụ : Người chơi A và B tham gia sự kiện mốc 13500:

- Người chơi A từ ngày quy định có quy đổi vào game nên sự kiện này sẽ nhận quà mốc 13500.

- Người chơi B từ ngày quy định không quy đổi vào game hoặc quy đổi dưới mốc 13501 trong thời gian quy định thì sự kiện này sẽ nhận quà mốc 13500 x3

Và tương tự các mốc khác theo cơ chế sự kiện.

  • Ngoài ra tất cả máy chủ quy đổi bất kỳ sẽ nhận thêm :

+ Quà Nhân Phẩm x3

+ Cống hiến sư môn x1000

+ Quà Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày x3

Lưu ý

  • Toái tùy chọn: có thể chọn Toái Bất Kỳ trừ toái hợp thành từ Nguyên Thạch.
  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà.


Phần thưởng

Máy chủ Linh Kiếm

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

5

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

13500

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

27000

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

15

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

Dung Thiết Thủy

15

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

54000

Ngân Lượng 20v

10

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

15

Khóa

Võ Kỹ thiên kiều Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Danh Thiếp Tu Luyện

1

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

20

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Máy chủ Ma Kiếm

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định 

10

Khóa

Đá rèn 5

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 5

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Khóa

Ngân Châm 

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

40

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá rèn 5

150

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

4

Khóa

Ngân Châm 

10

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

60

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Đá rèn 5

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

30

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định 

30

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Đá rèn 5

200

Khóa

lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm đến Thần Kiếm

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Đồng Kiều Sở

10

Đá rèn 6

20

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

13500

Đồng Quần Hùng

600

Đá rèn 6

50

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Chân Khí 5v

5

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

27000

Đồng Quần Hùng

800

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Đồng Kiều Sở

30

Đá rèn 6

150

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Chân Khí 5v

10

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Chân Khí 5v

15

Đá rèn 6

200

Đồng chí Tôn

15

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Đồng Kiều Sở

80

Đồng chí Tôn

30

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

120

Chân Khí 5v

20

Đá Rèn 7

200

Túi chọn kim thạch sử thi bậc 7 hoặc 250 mảnh Truyền thuyết

Tùy chọn

Đồng đội 6 sao tùy chọn hoặc 2 đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Đá Rèn6

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

80

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

20

Khóa

Đá Rèn7

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

4

Khóa

Mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Khóa

Đồng Kiều Sở

100

Khóa

Đồng chí Tôn

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

Khóa

Hoạt Lực 5v

20

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

6

Khóa

- 1 Đồng đội 6 sao tùy chọn

- 2 đồng đội 5 sao tùy chọn

- 300 mảnh TT tùy chọn 

- Mảnh Linh Ngọc x1000 

- 1000 Mảnh Hòa Thị Bích

- Hoạt lực 5v x20

- Thủy Tinh Ngũ Sắc x5

Tùy chọn 1 tròng các vp trên 

Khóa