Ân Sư Dưỡng Dục

Diễn ra ngày 27/11/2017

Nội dung

Như trở thành thông lệ, vào ngày 20/11 tất cả các thế hệ học trò, cũng như những ngành nghề khác trong xã hội đều dành thời gian để chia sẻ và tri ân tới những người thầy, cô từng ngày âm thầm lặng lẽ cống hiến hết cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người của đất nước. Và nhân dịp này Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ khai mở sự kiện Ân Sư Dưỡng Dục thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô.

Thời gian

 • Bắt đầu: 08h00 ngày 15/11/2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/11/2017

Điều kiện

 • Người chơi: Đạt cấp độ 60 trở lên có thể tham gia sự kiện.
 • Máy chủ: Dành cho tất cả các máy chủ

Nội dung

 

Lưu ý
 • Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp có thể đổi tối đa 250 Lẵng Hoa Ân Sư và 400 Lẵng Hoa Kỳ Diệu.
 • Mỗi ngày Đại hiệp có thể sử dụng tối đa 30 Lẵng Hoa Ân Sư, 30 Lẵng Hoa Kỳ Diệu.
 • Số lượng Nơ nhận được căn cứ vào số lần tham gia hoạt động trên mỗi nhân vật.
 • Khi sự kiện kết thúc đạo cụ sẽ tự hủy, không thể tiếp tục sử dụng. Chỉ có thể bán cho Tiệm Tùy Thân.

 Phần thưởng

Lẵng Hoa Ân Sư

 • Sử dụng Lẵng Hoa Ân Sư Đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận một trong các phần thưởng giá trị như sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Nguyên Bảo Khóa 1500 1
Nguyên Bảo Khóa 2000 1

Phù Cường Hóa-I

2

Tẩy Luyện Thạch

2

Hạt Giống-I

1

Cống Hiến Sư Môn 200

1

Lẵng Hoa Kỳ Diệu

 • Sử dụng Lẵng Hoa Kỳ Diệu Đại hiệp ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Nguyên Bảo Khóa 2000

1

Hạt Giống-I

1

Cống Hiến Sư Môn 300

1

Đá Mở Khóa

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Hoạt Lực Khóa (2000) 

1

 • Ngoài ra khi sử dụng Lẵng Hoa Kỳ Diệu đạt mốc nhất định Đại hiệp còn nhận được rất nhiều phần thưởng vô cùng giá trị sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

100

Nguyên Bảo Khóa 10.000

1

Ngân Lượng 100.000 1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

200

Nguyên Bảo Khóa 10.000

1

Ngân Lượng 100.000

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

300

Nguyên Bảo Khóa 10.000 1

Ngân Lượng 100.000

1

Cống Hiến Sư Môn 2000

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Hạt Giống-I

10

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

400

Nguyên Bảo Khóa 10.000

1

Ngân Lượng 100.000

1

Cống Hiến Sư Môn 3000

3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Hạt Giống-I

30

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

 Phương Phàm