Bảy Sắc Cầu Vồng

Diễn ra ngày 24/11/2017

Nội dung

Tháng 11 sắp qua, tháng 12 trùng phùng sắp đến để hòa chung không khi rộn ràng, háo hức với niềm hy vọng đạt những thành tựu cao hơn đón chào năm mới. Nhận thấy điều đó, Tứ Linh: Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long sẽ giáng trần đem vô vàn quà tặng đến Đại hiệp. Tứ Linh sẽ dừng chân tại Ngạo Kiếm Vô Song 2 trong 7 ngày. Trong 7 ngày này, cầu vồng 7 sắc sẽ mãi không tan, báo hiệu điềm lành trên toàn cõi Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Thời gian

  • Bắt đầu: 12h00 ngày 24/11/2017.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 30/11/2017.

Điều kiện

  • Tất cả người chơi trên toàn bộ máy chủ.

Tham gia

  • Đại hiệp tham gia sự kiện bằng cách click vào biểu tưởng Sảnh Phúc Lợi.

  • Sau đó chọn Nạp Thẻ Ngày (Bảy Sắc Cầu Vồng) để tiến hành Nạp thẻ nhanh hoặc Nhận thưởng.

Nội dung

  • Mỗi ngày với thẻ nạp bất kỳ, đều có thể nhận được phần quà sau, mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần:

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Trạng thái

Giỏ Hoa Đặc Biệt

2

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ x1

1

Khóa

Phù Cường Hóa-I

5

Khóa

Tứ Linh Tàn Quyển

1

Khóa
  • Ngoài ra, sau khi nạp thẻ mỗi ngày Đại hiệp còn nhận được thêm vật phẩm Tứ Linh Tàn Quyển. Sưu tập Tứ Linh Tàn Quyển đến mốc nhất định sẽ đổi được các gói quà tương ứng.
Mốc đổi Tứ Linh Tàn Quyển

Quà đổi

2 Tứ Linh Tàn Quyển

Quà Huyền Vũ

3 Tứ Linh Tàn Quyển

Quà Chu Tước

5 Tứ Linh Tàn Quyển

Quà Bạch Hổ

7 Tứ Linh Tàn Quyển

Quà Thanh Long

Cách sử dụng Tứ Linh Tàn Quyển

  •  Để sử dụng Tứ Linh Tàn Quyển, Đại hiệp hãy nhấp phải vào vật phẩm Tứ Linh Tàn Quyển để mở giao diện đổi quà, sau đó chọn mốc cần đổi.

Chi tiết các gói quà

Quà Huyền Vũ

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Trạng thái

Nguyên Bảo Khóa 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Hoạt Lực 500

1

Khóa

Quà Chu Tước

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Trạng thái

Nguyên Bảo Khóa 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 Sao

1

Khóa

Quà Bạch Hổ

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Trạng thái

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Hoạt Lực 1500

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 Sao

1

Khóa

Quà Thanh Long

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Trạng thái

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Hoạt Lực 2000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Phương Phàm