CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 09/2023

Diễn ra ngày 01/09/2023

CHÚC PHÚC CHI VŨ

01/09/2023

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp tham gia Bí Cảnh và Ngũ Trúc Đàm có thể chọn dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để nhận x5 phần thưởng.

Thời gian

Đợt 1

  • Bắt đầu: Từ ngày 01/09/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 03/09/2023.

Đợt 2

  • Bắt đầu: Từ ngày 16/09/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/09/2023.

Phạm vi áp dụng

  • Phạm vi: Từ máy chủ Kim Kiếm đến máy chủ Cửu Kiếm

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý Đại hiệp sau khi tham gia các hoạt động Bí CảnhNgũ Trúc Đàm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng có giá trị như: Toái PhiếnPhi Phong, Hoạt Lực,…
  • Khi sử dụng cơ chế dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để rút thưởng, quý Đại hiệp có thể nhận được x5 phần thưởng.