Sự kiện Phú Giả Bát Phương

Diễn ra ngày 02/08/2020

Nội dung

02/08/2020

Đua TOP tiêu phí, nhận quà cực phẩm!

Không chỉ là cuộc đua giành lấy những phần thưởng giá trị, sự kiện Phú Giả Bát Phương còn đưa danh phận và tên tuổi các vị đại hiệp vang danh thiên hạ khắp NKVSII.

Cùng theo dõi nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: 0h30 ngày 02 hàng tháng
 • Kết thúc: 23h59 ngày cuối tháng 

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo sẽ được tích điểm trên BXH sự kiện Phú Giả Bát Phương.
 • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
 • BXH sẽ lưu điểm tiêu phí cao nhất từ khi bắt đầu sự kiện đến hiện tại và khi nào có Đại Hiệp vượt kỷ lục thì sẽ được thay thế.
 • Quý Đại hiệp ở tất cả máy chủ sẽ đều đua chung 1 BXH, sau khi kết thúc sự kiện quý Đại Hiệp đạt top 1-10 sẽ nhận được các phần thưởng giá trị tương ứng với mốc đạt được.
 • Đặc biệt từ tháng 11/2021 trở đi:

- Quý Đại Hiệp nào đạt top 1 của sự kiện Phú giả bát phương đến nay sẽ nhận được phần quà top 1 và Đột Phá Phú Giả Bát Phương x1.

- Quý Đại Hiệp nào đạt top 1 và vượt kỷ lục tiêu phí cao nhất từ các mùa trước của sự kiện Phú giả bát phương đến nay sẽ nhận thêm phần quà Đột Phá Phú Giả Bát Phương x2.

 • Phần thưởng sẽ được gửi về thư sau khi sk kết thúc từ 1 đến 2 ngày


Phần thưởng

Thưởng BXH sự kiện 

Hạng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

100

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Thẻ Đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

10

Khóa

Danh Chấn Thiên Hạ (10 ngày )

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Quà Mặt Nạ Oản Cốt Sứ- Tước Cốt ( 10 ngày )

1

Khóa

2

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Thẻ Đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Phú Quý Đại Cát ( 10 ngày )

1

Khóa

Quà Mặt Nạ Oản Cốt Sứ- Tước Cốt ( 10 ngày )

1

Khóa

3

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đồng Chí Tôn

3

Khóa

Thẻ Đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

3

Khóa

Hào Khí Anh Hùng (10 ngày)

1

Khóa

Quà Mặt Nạ Oản Cốt Sứ- Tước Cốt ( 10 ngày )

1

Khóa

4~10

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Thẻ Đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Quà Mặt Nạ Oản Cốt Sứ- Tước Cốt ( 10 ngày )

1

Khóa

Thưởng vượt kỷ lục tiêu phí

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Hoạt Lực 5v

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Thẻ Đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Đại Gia Đích Thực (15 ngày )

1

Khóa

 

 • Chi tiết tôn hiệu:

- Tôn hiệu Danh Chấn Thiên Hạ:+ Lực Phòng: +5%
                                              + Lực Công: +5%
                                              + Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%                             
                                              + Sát thương chí mạng: +10%  

                                              + Tất cả kháng tính: 50 điểm  

                                       

- Tôn hiệu Phú Quý Đại Cát: + Lực Phòng: +5%
                                          + Giới hạn sinh lực: +10%
                                          + Giới hạn sinh lực:+200 điểm

- Tôn hiệu Hào Khí Anh Hùng:  + Giới hạn sinh lực: +10%
                                             + Giới hạn sinh lực:+200 điểm

- Tôn hiệu Đại Gia Đích Thực:  + Giới hạn Sinh lực +3000
                                            + Hiệu Suất Hồi Sinh Lực +15%
                                            + Lực Phòng +10%
                                            + SX bị trạng thái ngũ hành giảm 350