Thất Sắc Bỉ Ngạn

Diễn ra ngày 10/09/2020

Nội dung

10/09/2020

Những loài hoa khác nhau trong khu vườn NKVS2 sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ dành cho chư vị đại hiệp!

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 11/09/2020

Điều kiện

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ.

Nội dung

  • Mỗi ngày Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà tương ứng của mốc đó.
  • Đại Hiệp quy đổi đạt mốc sẽ nhận thưởng ngay trong ngày, qua ngày sẽ reset mốc nạp.
  • Đại Hiệp có thể đến sảnh phúc lợi để nhận quà đạt mốc.

  • Với các mốc nạp tương ứng, quý đại hiệp sẽ nhận được các vật phẩm như sau:

Số tiền nạp (NB)

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

1000

Hồng Hoa

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

3

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Chúc Phúc Chi Vũ

5

Đồng Quần Hùng

20

5000

Bỉ Ngạn Hoa

1

Đồng Quần Hùng

20

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Ngọc Tì Hưu

2

Đồng Kiều Sở

2

20000

Hoạt Lực 1000

10

Trúc Khí Đan

5

Thiệp Chiêu Mô Đồng Đội

10

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2


Dùng Hồng Hoa ghép số lượng 2,3,5,7 nhận quà Hồng Hoa I,II,III,IV. 

Dùng Hoa Bỉ Ngạn ghép số lượng 2,3,5,7 nhận quà Bỉ Ngạn I,II,III,IV.