Nhận Hoàng Kim Lệnh

Hoàng Kim Lệnh! Uy lực lớn thế nào chỉ có Đại hiệp đang cầm trên tay Hoàng Kim Lệnh mới có thể hiểu được. Không chỉ thăng tiến cấp độ nhanh chóng lên 90, Đại hiệp còn được trang bị vũ khí, phòng cụ, trang sức,... hội tụ đầy đủ điều kiện để Đại hiệp càng quét hầu hết tính năng đặc sắc của NKVS2 trong những ngày đầu mở máy chủ, lợi thế Đua Top và xưng bá võ lâm về sau.

Nhanh tay nhận Hoàng Kim Lệnh:

Khám phá Hoàng Kim Lệnh

 • Nhân vật đạt cấp 20 và đã chọn môn phái có thể đến NPC Lễ Quan, nhập code Hoàng Kim Lệnh. Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY.
 • Nhận và kích hoạt Hoàng Kim Lệnh: Từ sau bảo trì ngày 21/03/2019.
 • Điều kiện nhận: Tất cả các tài khoản NKVS2 đều có thể nhận Hoàng Kim Lệnh.
 • Điều kiện dùng: Sau khi có Hoàng Kim Lệnh, nhân vật đạt cấp 20 có thể đến NPC Lễ Quan tại các thành thị để kích hoạt Hoàng Kim Lệnh.
Lưu ý:
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận Hoàng Kim Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Hoàng Kim Lệnh) trên toàn máy chủ.
 • Tài khoản đã nhận Code Kim Bài thì không thể nhận Hoàng Kim Lệnh.
 • Những nhân vật đã dùng Code Kim Bài thì không thể dùng Hoàng Kim Lệnh.
 • Dùng Hoàng Kim Lệnh sẽ nhận được những ưu đãi sau:

Phần thưởng

Số lượng

Chức năng chi tiết

Kinh Nghiệm

- Nhấp vào tăng lên cấp 90

Hoàng Kim

1

- Nhấp phải xuất hiện giao diện 6 mốc nhiệm vụ lần lượt là Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân – Ý.

- Có thời hạn sử dụng 45 ngày kể từ khi nhận.

Túi Chọn Vũ Khí Bậc 4

1

 - Nhấp phải mở chọn loại vũ khí phù hợp với môn phái

Túi Trang Bị Hiếm Bậc 5

Mở nhận: 4 loại Phòng Cụ, 4 loại Trang Sức và 1 Y Phục

1

Bao gồm:

- 4 loại Phòng Cụ: Mũ, Hộ Oản, Đai và Giày. Nhấp phải để sử dụng.

- Y phục nhấp phải chọn đúng giới tính Nam hoặc Nữ của nhân vật để sử dụng.

- 4 loại Trang Sức: Liên, Nhẫn, Bội, Phù. Nhấp phải nhận

Cường Hóa Trang Bị  +10

10

 

Bao gồm:

- 4 Phòng Cụ Chi Linh +10: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +10 cho Mũ, Hộ Oản, Đai, Giày.

- 4 Trang Sức Chi Quang +10: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +10 cho Liên, Nhẫn, Bội, Phù.

- 1 Thần Binh Chi Hồn +10: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +10 cho Vũ Khí

1 Chiến Giáp Chi Phách +10: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +10 cho Y Phục

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Dịch Chuyển Cường Hóa để thao tác

Ngân Lượng 20 vạn

2

 - Loại tiền tệ dùng để mua các vật phẩm trong game.

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

1

 - Loại tiền tệ dùng để mua các vật phẩm trong game.

Cống hiến sư môn 2000

1

 - Loại điểm dùng để đổi các vật phẩm trong Tiệm Tùy Thân-Cống Hiến Sư Môn.

Nhấn phím tắt “B” mở Túi -> chọn Tùy Thân -> chọn Cống Hiến Sư Môn

Hoạt Lực 1000

1

- Loại điểm dùng để chế tạo các vật phẩm trong Kỹ Năng Sống.

Nhấn phím tắt “F7” mở Kỹ Năng Sống 

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

 

- Dùng để làm mới 1 dòng thuộc tinh Tẩy Luyện của trang bị

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Tẩy Luyện Trang Bị để thao tác

Tẩy Luyện Thạch

30

- Dùng để mở và tăng cấp 1 dòng thuộc tính Tẩy Luyện của trang bị

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Tẩy Luyện Trang Bị để thao tác

Đá Rèn 5

5

- Dùng để Rèn trang bị hiếm Bậc 5 lên Bậc 6

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Rèn Trang Bị để thao tác

Túi Toái phiến 2

5

- Nhấp phải mở nhận 1 loại Toái Phiến bậc 2 ngẫu nhiên

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Khảm Linh Thạch để thao tác

Thẻ Đồng Đội Ngẫu nhiên

5

- Nhấp phải mở ngẫu nhiên nhận 1 loại đồng đội. Đồng đội dùng để trang bị tăng thuộc tính cho nhân vật.

Nhấn phím tắt “C” rồi chọn Đồng Đội để thao tác và tìm hiểu.

 

 • Hoàng Kim: Thẻ bài Hoàng Kim chứa 6 mốc nhiệm vụ, làm nhiệm vụ trong Hoàng Kim sẽ nhận được rất nhiều trang bị, vật phẩm hữu ích.
 • Hạn dùng: Sử dụng Hoàng Kim trong vòng 45 ngày kể từ khi kích hoạt.
Lưu ý:
 • Xem chi tiết nhiệm vụ, phần thưởng và hướng dẫn làm nhiệm vụ Hoàng Kim TẠI ĐÂY