Hoàng Kim Lệnh

Diễn ra ngày 02/04/2019

Hoàng Kim Lệnh

Chào mừng phiên bản Huynh Đệ Hoàng Kim, hãy nhanh tay sở hữu Hoàng Kim Lệnh hoàn toàn miễn phí để tận hưởng những hỗ trợ hữu ích cùng vô số quà tặng giá trị từ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Thời gian và điều kiện nhận Hoàng Kim Lệnh

  • Nhận và kích hoạt Hoàng Kim Lệnh: Từ ngày 21/03/2019.
  • Điều kiện nhận: Tất cả các tài khoản NKVS2 đều có thể nhận Hoàng Kim Lệnh.
  • Điều kiện dùng: Sau khi có Hoàng Kim Lệnh, nhân vật đạt cấp 20 có thể đến NPC Lễ Quan tại các thành thị để kích hoạt Hoàng Kim Lệnh.
Lưu ý:
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận Hoàng Kim Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Hoàng Kim Lệnh) trên toàn máy chủ.
  • Tài khoản đã nhận Code Kim Bài thì không thể nhận Hoàng Kim Lệnh.
  • Những nhân vật đã dùng Code Kim Bài thì không thể dùng Hoàng Kim Lệnh.

Phần thưởng Hoàng Kim Lệnh

  • Sau khi nhập Hoàng Kim Lệnh nhận được quà (Cấp 20 có thể dùng), mở xong có thể nhận được một thẻ Hoàng Kim và phần Quà Miễn Phí sau:

Phần thưởng

Số lượng

Chức năng chi tiết

Hoàng Kim

1

- Dùng Hoàng Kim này sẽ nhận được 6 mốc nhiệm vụ lần lượt là Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân – Ý.

- Có thời hạn sử dụng 45 ngày kể từ khi nhận.
- Cập nhật thêm nhiều phần thưởng giá trị tại các mốc nhiệm vụ, chi tiết: Tại Đây 

Túi Chọn Vũ Khí Bậc 4

1

 - Nhấp phải mở chọn loại vũ khí phù hợp với môn phái

Túi Trang Bị Hiếm Bậc 4

Mở nhận: 4 loại Phòng Cụ, 4 loại Trang Sức và 1 Y Phục

1

Bao gồm:

- 4 loại Phòng Cụ: Mũ, Hộ Oản, Đai và Giày. Nhấp phải để sử dụng.

- Y phục nhấp phải chọn đúng giới tính Nam hoặc Nữ của nhân vật để sử dụng.

- 4 loại Trang Sức: Liên, Nhẫn, Bội, Phù. Nhấp phải nhận

Cường Hóa Trang Bị  +5

10

 

Bao gồm:

- 4 Phòng Cụ Chi Linh +5: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +5 cho Mũ, Hộ Oản, Đai, Giày.

- 4 Trang Sức Chi Quang +5: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +5 cho Liên, Nhẫn, Bội, Phù.

- 1 Thần Binh Chi Hồn +5: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +5 cho Vũ Khí

1 Chiến Giáp Chi Phách +5: có thể chuyển dịch thuộc tính cường hóa +5 cho Y Phục

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Dịch Chuyển Cường Hóa để thao tác

Ngân Lượng 20 vạn

5

 - Loại tiền tệ dùng để mua các vật phẩm trong game.

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

1

 - Loại tiền tệ dùng để mua các vật phẩm trong game.

Cống hiến sư môn 2000

1

 - Loại điểm dùng để đổi các vật phẩm trong Tiệm Tùy Thân-Cống Hiến Sư Môn.

Nhấn phím tắt “B” mở Túi -> chọn Tùy Thân -> chọn Cống Hiến Sư Môn

Hoạt Lực 1000

5

- Loại điểm dùng để chế tạo các vật phẩm trong Kỹ Năng Sống.

Nhấn phím tắt “F7” mở Kỹ Năng Sống 

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

 

- Dùng để làm mới 1 dòng thuộc tinh Tẩy Luyện của trang bị

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Tẩy Luyện Trang Bị để thao tác

Tẩy Luyện Thạch

100

- Dùng để mở và tăng cấp 1 dòng thuộc tính Tẩy Luyện của trang bị

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Tẩy Luyện Trang Bị để thao tác

Đá Rèn 4

20

- Dùng để Rèn trang bị hiếm Bậc 5 lên Bậc 6

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Rèn Trang Bị để thao tác

Túi Toái phiến 2

5

- Nhấp phải mở nhận 1 loại Toái Phiến bậc 2 ngẫu nhiên

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọn Khảm Linh Thạch để thao tác

Thẻ Đồng Đội Ngẫu nhiên

5

- Nhấp phải mở ngẫu nhiên nhận 1 loại đồng đội. Đồng đội dùng để trang bị tăng thuộc tính cho nhân vật.

Nhấn phím tắt “C” rồi chọn Đồng Đội để thao tác và tìm hiểu.

 

Tiểu Điêu