Hoàng Kim Lệnh

Diễn ra ngày 02/04/2019

Hướng Dẫn Làm Nhiệm vụ

Tiểu Điêu xin hướng dẫn Đại hiệp thực hiện các nhiệm vụ Hoàng Kim như sau:

Mốc nhiệm vụ Nhãn

 • Hoàn thành 1 lần Vận Tiêu

- Đến gặp NPC tổng tiêu đầu tiêu cục tại thành Chính để tiến hành nhiệm vụ vận tiêu

- Tọa độ tại Dương Châu 422,246

- Tọa độ tại Tương Dương 445,248

- Tọa độ tại Thành Đô 394,281

 • Hoàn thành 1 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

- Tọa độ tại Tương Dương 333,308

- Tọa độ tại Thành Đô 394,281

 • Hoàn thành 1 lần Ngũ Trúc Đàm

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Hoàn thành 1 lần Truy Nã Thường

- Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Thành Chính hoặc Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 289,268

- Tọa độ tại Tương Dương 321,268

- Tọa độ tại Thành Đô 251,306

 • Tham gia 1 vòng nhiệm vụ Lịch Luyện

- Đến Gặp NPC Giang Hồ Lịch Luyện để tiến hành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 714,352

- Tọa độ tại Tương Dương 747,332

- Tọa độ tại Thành Đô 702,378

 • Tham gia 1 lần Bàn Ngũ Hành

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 18h00 đến 20h00 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia Tàng Kinh Các 1 lần

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

- Tọa độ tại Tương Dương 929,291

- Tọa độ tại Thành Đô 877,352

 • Tham gia 1 lần Quang Minh Đỉnh

- Đại hiệp nhấp vào icon Quang Minh Đỉnh tại góc trên bên phải màn hình để thực hiện nhiệm vụ trên

 • Tiến hành 1 lần Đào Bảo

- Đại Hiệp sử dụng Tàng Bảo Đồ nhận từ phần quà hoạt động sôi nổi để tiến hành giám định và đào bảo

 • Mua Túi Ưu Đãi Ngày

- Đại Hiệp vào giao diện Sảnh Phúc Lợi tiến hành mua 1 túi Ưu Đãi Ngày Bất Kỳ

--*--

Mốc nhiệm vụ Nhĩ

 • Tham gia 2 vòng Lịch Luyện

- Đến Gặp NPC Giang Hồ Lịch Luyện để tiến hành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 714,352

- Tọa độ tại Tương Dương 747,332

- Tọa độ tại Thành Đô 702,378

 • Tham gia 4 lượt Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

- Tọa độ tại Tương Dương 333,308

- Tọa độ tại Thành Đô 394,281

 • Tham gia 8 lần Ngũ Trúc Đàm và nhận thưởng

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Tham gia 4 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Tham gia 2 lần Hái Quả

- Đại Hiệp vào lúc 15h05 hằng ngày đến gặp NPC Đoạt Linh Quả tham gia hoạt động hái quả

- Tọa độ tại Dương Châu 992,421

 • Tham gia Tàng Kinh Các 4 lần   

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

- Tọa độ tại Tương Dương 929,291

- Tọa độ tại Thành Đô 877,352

 • Tiến hành 1 lần chiêu mộ đồng đội bằng Nguyên Bảo

- Đại Hiệp vào giao diện nhân vật F1- chọn tab đồng đội – nhấn nút tuyển tiến hành chiêu mộ

 • Mua 1 Túi Phúc Lợi Anh Hùng

- Đại Hiệp vào giao diện Anh Hùng (người chơi sử dụng Anh Hùng Lệnh để trở thành anh Hùng) tiến hành mua túi Phúc Lợi Anh Hùng

--*--

Mốc nhiệm vụ Tỷ

 • Độ Sôi Nổi đạt 400 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

- Đại Hiệp đến map dã ngoại sử dụng Ngọc Như Ý tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh (thông qua trở thành Anh Hùng, train quái Tinh anh có xác xuất nhận được)

- Lưu ý: Tổ đội 3 người trở lên mới có thể mở Bí Cảnh 

 • Kích sát 3 Boss Hiếm

- Vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00 , 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt

 • Tham gia 3 lần Hái Quả

- Đại Hiệp vào lúc 15h05 hằng ngày đến gặp NPC Đoạt Linh Quả tham gia hoạt động hái quả

- Tọa độ tại Dương Châu 992,421

 • Tham gia Tàng Kinh Các 4 lần

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

- Tọa độ tại Tương Dương 929,291

- Tọa độ tại Thành Đô 877,352

 • Tham gia 1 lần Thí Luyện Bang

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 21h05 đến 21h10 thứ 2 hàng tuần đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để tham gia báo danh, Khi tham gia sự kiện Đại Hiệp phải tiêu diệt Boss Ngũ Hành Sứ Giả IV thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Kích hoạt được 5 nhóm Đồ Giám

- Đại hiệp sử dụng các đồng đội chiêu mộ được kích hoạt 5 nhóm đồ giám bất kì trong giao diện đồng đội thì có thể hoàn thành nhiệm vụ

 • Người chơi VIP 1 trở lên

- Đại Hiệp thông qua nạp thẻ vào giao diện nhân vật VIP để nhận điểm VIP trở thành VIP 1 tôn quý.

--*--

Mốc nhiệm vụ Thiệt

 • Độ Sôi Nổi đạt 500 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện tab sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham gia Tàng Kinh Các 2 lần

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

- Tọa độ tại Tương Dương 929,291

- Tọa độ tại Thành Đô 877,352

 • Tham gia săn Boss Cao Thủ Võ Lâm 1 lần

- Đại Hiệp vào khung giờ 22h20 trong ngày đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên vào Map Cao Thủ Võ Lâm để thực hiện nhiệm vụ 

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Thay đổi 1 thuộc tính Huân Chương bất kỳ

- Đại Hiệp tiến hành giám định mảnh Tàn Huân Chương sau đó vào giao diện nhân vật – tab Huân Chương lựa chọn thay thế thuộc tính

 • Tăng cấp Kỹ Năng Ngựa

- Đại Hiệp vào giao diện nhân vật – tab Tọa Kỵ sử dụng ngũ cốc thu hoạch từ Hạt Giống để tăng cấp Tọa Kỵ

- Lưu ý: Ngựa bậc nào sẽ sử dụng ngũ cốc bậc tương ứng để tăng cấp

 • Kích hoạt 1 mạch bất kỳ

- Đại Hiệp sử dụng Huyệt Vị Đồ Chưa giám định (mua tại trân các hoặc tiêu diệt Thủ Lĩnh Hiếm có xác xuất nhận được) tiến hành giám định sau đó click phải vào huyệt vị để kích hoạt, Đại Hiệp có thể dùng Ngân Châm mua tại Trân Bảo Các để tăng xác xuất thành công

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Kích hoạt được 10 nhóm Đồ Giám

- Đại hiệp sử dụng các đồng đội chiêu mộ được kích hoạt 10 nhóm đồ giám bất kì trong giao diện đồng đội thì có thể hoàn thành nhiệm vụ

 • Người chơi VIP 2 trở lên

- Đại Hiệp thông qua nạp thẻ vào giao diện nhân vật VIP để nhận điểm VIP trở thành VIP 2 tôn quý

--*--

Mốc nhiệm vụ Thân

 • Độ Sôi Nổi đạt 700 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện tab sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Kích sát 5 Boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00 , 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt

 • Tham gia 1 lần Kỳ Vương Tranh Bá 

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 20h05 đến 20h10 ngày thứ 6 hằng tuần đến gặp NPC Kỳ Vương Tranh Bá để  Bang Chủ Hoặc Phó Bang chủ tham gia báo danh

- Tọa độ tại Dương Châu 687, 332

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia 1 lần Thí Luyện Bang

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 21h05 đến 21h10 thứ 2 hàng tuần đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để tham gia báo danh, Khi tham gia sự kiện Đại Hiệp phải tiêu diệt Boss Ngũ Hành Sứ Giả IV thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia 1 lần Đấu Phái

- Đại Hiệp đã vào Phái vào lúc 20h50 đến 21h00 đến gặp NPC Chưởng Môn tại Map Môn Phái để tham gia báo danh tham gia sự kiện.

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Kích hoạt được 3 mạch bất kỳ 

- Đại Hiệp sử dụng Huyệt Vị Đồ Chưa giám định (mua tại trân các hoặc tiêu diệt Thủ Lĩnh Hiếm có xác xuất nhận được) tiến hành giám định sau đó click phải vào huyệt vị để kích hoạt, Đại Hiệp có thể dùng Ngân Châm mua tại Trân Bảo Các để tăng xác xuất thành công

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Đồ Giám kích hoạt được 15 nhóm Đồng Đội

- Đại hiệp sử dụng các đồng đội chiêu mộ được kích hoạt 15 nhóm đồ giám bất kì trong giao diện đồng đội thì có thể hoàn thành nhiệm vụ

 • Mua 1 vật phẩm bất kỳ trên Tiệm Tiền Trang

- Đại Hiệp có thể thông qua sự kiện ,hoạt động tính năng sở hữu các đồng tiền tệ như Đồng Quần Hùng, Đồng Kiều Sở, Đồng Chí Tôn sau đó click phải vào đồng tiền tệ để đến tiệm tiền trang hoặc đến NPC thương nhân tiền trang để mở tiệm

- Tọa độ tại Dương Châu 799,411

 • Người chơi VIP 3 trở lên

- Đại Hiệp thông qua nạp thẻ vào giao diện nhân vật VIP để nhận điểm VIP trở thành VIP 3  tôn quý

--*--

Mốc nhiệm vụ Ý

 • Độ Sôi Nổi đạt 1200 điểm

- Người chơi mở giao diện Sự Kiện tab sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham gia 20 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Tham gia 2 lần Kỳ Vương Tranh Bá

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 20h05 đến 20h10 ngày thứ 6 hằng tuần đến gặp NPC Kỳ Vương Tranh Bá để  Bang Chủ hoặc Phó Bang chủ tham gia báo danh

- Tọa độ tại Dương Châu 687, 332

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia 5 lần Thí Luyện Bang

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 21h05 đến 21h10 thứ 2 hàng tuần đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để tham gia báo danh, khi tham gia sự kiện Đại hiệp phải tiêu diệt Boss Ngũ Hành Sứ Giả IV thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia 2 lần Đấu Phái

- Đại Hiệp đã vào Phái vào lúc 20h50 đến 21h00 đến gặp NPC Chưởng Môn tại Map Môn Phái để tham gia báo danh tham gia sự kiện.

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia 2 Lần Lãnh Thổ Chiến và nhận thưởng

- Đại Hiệp vào lúc 20h50 đến 21h00 đến gặp NPC Quan Lãnh Thổ tại Map Dương Châu để tham gia báo danh tham gia sự kiện.

- Tọa độ tại Dương Châu 935, 393

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Kích hoạt được 7 huyệt vị bất kỳ

- Đại Hiệp sử dụng Huyệt Vị Đồ Chưa giám định (mua tại trân các hoặc tiêu diệt Thủ Lĩnh Hiếm có xác xuất nhận được) tiến hành giám định sau đó click phải vào huyệt vị để kích hoạt, Đại Hiệp có thể dùng Ngân Châm mua tại Trân Bảo Các để tăng xác xuất thành công

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Đồ Giám kích hoạt được 18 nhóm Đồng Đội

- Đại hiệp sử dụng các đồng đội chiêu mộ được kích hoạt 18 nhóm đồ giám bất kì trong giao diện đồng đội thì có thể hoàn thành nhiệm vụ

Tiểu Điêu