Bảo trì đột xuất máy chủ ngày 25/09/2020

25/09/2020

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ,khắc phục lỗi không thể đăng nhập ở một số nhân vật  Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 16h45 ngày 25/09/2020.
  • Thời gian kết thúc bảo trì: 17h00 ngày 25/09/2020.

Nội dung bảo trì

- Bảo trì, nâng cấp máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

- Khắc phục lỗi không thể đăng nhập ở một số nhân vật.

Hành trình chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nạp vào game: TẠI ĐÂY

Tiểu Điêu