[04/05 - 18/05] DẠ HỘI VÕ LÂM THÁNG 5

Diễn ra ngày 03/05/2024

Nội dung

Dạ Hội Võ Lâm không chỉ là nơi thể hiện năng lực của quý anh hùng đại hiệp mà đây còn là nơi mang đến những phần thưởng có một không hai.

Thời gian

 • Từ ngày 04/05 đến 23h59 ngày 18/05/2024.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS2.
 • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên và đã gia nhập môn phái.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

 • Vũ Khí Hiếm (không khóa) giá 149 Nguyên Bảo.
 • Vũ Khí Thường (không khóa) giá 49 Nguyên Bảo. 
 • Y Phục (khóa) giá 30 Nguyên Bảo (3000 Nguyên Bảo khóa).
 • Gói Trang Phục (khóa) 50 Vàng mở nhận được: Y Phục + Trang Sức + Phòng Cụ

- Trong thời gian sự kiện, xuất hiện NPC Sự Kiện tại thành chính Dương Châu:


Dương Châu (599,340)

- Người chơi train quái nhặt được Trang Sức (không khóa) và Phòng cụ (không khóa).

 • Dùng Y Phục + Trang Sức + Phòng Cụ đổi tại NPC Sự Kiện = Trang phục chuẩn
 • Dùng Vũ Khí Thường + Y Phục + Trang Sức + Phòng Cụ đổi tại NPC Sự Kiện = Trang phục thường
 • Dùng Vũ Khí + Y Phục + Trang Sức + Phòng Cụ đổi tại NPC Sự Kiện = Trang phục đặc biệt 

- Dùng đạo cụ Trang phục chuẩn nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 20 cái.

- Dùng đạo cụ Trang phục thường nhận thưởng phần thưởng ngẫu nhiên, giới hạn 1 ngày đổi 150 vật phẩm. 

- Dùng đạo cụ Trang phục đặc biệt nhận thưởng đạo cụ Lệnh Bài Võ Lâm (không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên, giới hạn 1 ngày đổi 300 vật phẩm.

- Đổi Trang phục thường đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà Dạ Hội I, II, III, IV.

- Đổi Trang phục đặc biệt đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận Quà Võ Lâm I, II, III, IV, V.

Đua Top sự kiện Võ Lâm

 • Dùng Lệnh Bài Võ Lâm để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
 • Lệnh Bài Võ Lâm= 1 Điểm

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200

 

Vât phẩm liên quan

Vật phẩm

Hình ảnh

Nguồn gốc và công dụng

Vũ khí và vũ khí hiếm

 

Treo bán ở Trân Bảo Các, đạo cụ dùng để đổi Trang Phục Đặc Biệt và trang phục thường

Y Phục

 

Treo bán ở Trân Bảo Các, đạo cụ dùng để đổi Trang Phục Đặc Biệt hoặc Trang Phục Chuẩn

Trang Sức

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi train quái tại bản đồ dã ngoại sẽ có cơ hội nhận được

Phòng Cụ

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi train quái tại bản đồ dã ngoại sẽ có cơ hội nhận được

Trang Phục Đặc Biệt 

 

-          Ghép Vũ Khí Hiếm + Y Phục + Trang Sức + Phòng Cụ sẽ nhận được

-          Mở Trang Phục Đặc Biệt nhận được Lệnh Bài Võ Lâm và 1 vật phẩm ngẫu nhiên

Trang Phục Chuẩn và Trang Phục Thường

 

-       Trang phục chuẩn : Ghép Y Phục  + Trang Sức + Phòng Cụ sẽ nhận được

-       Trang phục thường : Ghép Y Phục  + Trang Sức + Phòng Cụ + Vũ Khí Thường sẽ nhận được

-          Mở Trang Phục Chuẩn và trang phục thường  nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên

Lệnh Bài Võ Lâm

 

Đạo cụ nhận được khi sử dụng Trang Phục Đặc Biệt