[09/11 - 26/11] TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Diễn ra ngày 09/11/2023

Nội dung

09/11/2023

"Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay.

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, NKVS2 sẽ mang đến sự kiện Tôn sư trọng đạo với rất nhiều quà thưởng hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 09/11/2023
 • Kết thúc: 23h59 ngày 26/11/2023

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Dành cho máy chủ NKVS2.
 • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các sẽ bán:

 • Thẻ chữ Đạo (Không Khóa) giá 149 NB.
 • Thẻ Chữ Trọng (Không Khóa) giá 49 NB.
 • Thẻ Chữ  (Khóa) giá bán 1500 Nguyên Bảo Khóa.

- Tại Thành Chính Dương Châu xuất hiện NPC Thầy Đồ

Dương Châu(604,340)

- Trong Thời gian sự kiện người Train quái nhặt được Thẻ Chữ Tôn (Khóa)

 • Dùng Thẻ chữ Tôn + Thẻ chữ Sư = Quà Tôn Sư
 • Dùng Thẻ chữ Tôn + Thẻ chữ Sư + Thẻ chữ Trọng = Quà Trọng Đạo
 • Dùng Thẻ chữ Tôn + Thẻ chữ Sư + Thẻ chữ Đạo = Quà Tôn Sư Trọng Đạo

- Dùng đạo cụ Quà Tôn Sư nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên, giới hạn đổi 1 ngày 15 vật phẩm.

- Dùng đạo cụ Quà Trọng Đạo nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên, giới hạn 1 ngày 150 vật phẩm.

- Dùng đạo cụ Quà Tôn Sư Trọng Đạo nhận thưởng đạo cụ Sách (Không Khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên, giới hạn 1 ngày đổi 300 vật phẩm.

- Đổi Quà Trọng Đạo đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà Tôn Sư I,II,III,IV.

Đổi Quà Tôn Sư Trọng Đạo đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Sư Đồ I,II,III,IV,V.

Đua Top Tôn Sư

 • Dùng Sách để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
 • 1 Sách = 1 Điểm

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200

Đạo cụ liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng Thái

Thẻ Chữ Tôn

Train Quái nhận được

Khóa

Thẻ Chữ Đạo

Bán Tại Trân Các Giá 149 Nguyên Bảo

Không khóa

Thẻ Chữ Trọng

Bán Tại Trân Các Giá 49 Nguyên Bảo

Không khóa

Thẻ Chữ Sư

Bán Tại Trân Các Giá 1500 Nguyên Bảo Khóa

Khóa

Quà Tôn Sư, Quà Trọng Đạo , Quà Tôn Sư Trọng Đạo

Đổi tại NPC SK

Khóa