Sự kiện dành cho máy chủ mới

Diễn ra ngày 31/03/2019

Đăng Nhập Hạn Giờ

Mừng máy chủ mới ra mắt, đăng nhập hạn giờ với những phần quà cực hấp dẫn đã sẵn sàng chờ đón chư vị đại hiệp!

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: Từ 10h00 ngày mở máy chủ 
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ
  • Phạm vi: Máy chủ mới 

Cách thức nhận quà đăng nhập

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Đăng Nhập Hạn Giờ.

  • Chọn tab Đăng Nhập Hạn Giờ, nhấp Nhận để nhận quà.

Nội dung

  • Đại hiệp đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với ngày đó.
  • Đăng nhập ngày nào, quý vị sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó. Ngày nào đại hiệp không đăng nhập sẽ không được nhận thưởng.
  • Nhấp vào nút "Sảnh Phúc Lợi" để vào giao diện sự kiện.

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

Ngày Vật phẩm Số lượng
1 Cống Hiến Lệnh Vàng  1
Ngân Lượng 10 vạn 1
Nguyên Bảo Khóa 1v 1
2 Cống Hiến Lệnh Vàng  1
Phù Cường Hóa-II 5
Ngân Lượng 10 vạn 1
Nguyên Bảo Khóa 1v 1
3 Hoạt Lực 5000 Điểm 1
Ngân Lượng 10 vạn 1
Cống Hiến Lệnh Vàng  1
Nguyên Bảo Khóa 1v 3
4 Ngân Lượng 10 vạn 2
Ngân Châm 2
Cống Hiến Lệnh Vàng  2
Nguyên Bảo Khóa 1v 5
5 Đá Rèn Bậc 4 20
Đồng Đội Ngẫu Nhiên 5
Nguyên Bảo Khóa 1v 5
Chúc Phúc Chi Vũ 5
6 Đồng Đội Ngẫu Nhiên 10
Đá Rèn Bậc 4 20
Ngân Lượng 10 vạn 3
Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 sao 3
7 Mặt Nạ Ngẫu Nhiên (1 ngày ) 3
Hoàng Kim giáp 10 ngày  1
Đá Rèn Bậc 4 20
Tôn hiệu: Chiến Xa Kiên Cường (10 ngày) 1
Chúc Phúc Chi Vũ 10