Sự kiện dành cho máy chủ mới

Diễn ra ngày 31/03/2019

Quà Cấp Độ Và Combo Khuyến Mãi

Chào mừng Đại Hiệp đến với sự kiện Quà Cấp Độ và Combo Khuyến Mãi.

Cơ hội để Đại Hiệp sở hữu những vật phẩm giá trị, với giá siêu "hời" đang chờ Đại Hiệp mang về!!!

Khám phá và vào Trân Bảo Các mua ngay nhé!!!

 

Thời gian 

  • Bắt đầu: ngày 09/02/2023.
  • Kết thúcngày 14/02/2023.

Phạm vi

  • Máy chủ mới

Nội dung 

  • Trong thời gian sự kiện các vật phẩm ở Trân Bảo Các giảm giá với mức ưu đãi

Tên gói quà

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Giá bán ưu đãi

Điều kiện

Giới hạn mua trên 1 nhân vật

Quà 59

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

2

Khóa

999

Cấp 59 mở bán ưu đãi

1

Ngân Lượng 20v

2

Khóa

Tâỷ Luyện Thạch

200

Khóa

Quà mặt nạ

3

Khóa

Quà 69

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

4

Khóa

2499

Cấp 69 mở bán ưu đãi

1

Phù Cường Hóa II

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Huân Chương Tinh Xảo ( 6 dòng chua giám định )

1

Khóa

Quà 79

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

8

Khóa

4999

Cấp 79 mở bán ưu đãi

1

Phù Cường Hóa II

40

Khóa

Huân Chương Tinh Xảo ( 6 dòng chua giám định )

1

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

5

Khóa

Túi chọn đồng đội 3 sao

2

Khóa

Quà 89

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

20

Khóa

8999

Cấp 89 mở bán ưu đãi

1

Ngân Lượng 20v

10

Khóa

Danh thiếp Tu luyện

1

Khóa

Hoạt lực 50000

1

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

Chúc phúc chi vũ

20

Khóa

Qùa 99

Long Diên Thảo

1

Khóa

24999

Cấp 99 mở bán ưu đãi

1

Đá Rèn 5

200

Khóa

Túi Hương Tử Hà

1

Khóa

Tàn Huân Chương Chưa giám định

200

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Hoạt Giống II

50

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao ( môn phái )

1

Khóa

  • Ngoài các gói quà cấp, Trân Bảo Các còn giảm giá các gói sau:

Tên gói quà

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Giá bán ưu đãi

Điều kiện

Giới hạn mua /1 tuần

Combo song tu Hiếm

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

12999

Cấp 110 mở bán

2 lần / tuần/ gói

Lưỡng Nghi Thần Thạch

1

khóa

Combo song tu Sử thi 7

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

14999

Tam Vị Thần Thạch

1

khóa

Combo song tu Sử Thi 8

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

14999

Tịch Địa Thần Thạch

1

khóa

Combo song tu TT 7

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

51999

Luân Hồi Thần Thạch

1

khóa

Combo song tu TT 8

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

51999

Khai Thiên Thần Thạch

1

khóa

Gói Tụ Linh

Tụ Linh Đan

3

khóa

23999

1/lần / tuần /gói

Gói Linh Phách

Tinh Kim

1

khóa

24999

Tinh Thần sa

1

khóa

Gói Kim Tằm 3

Kim Tằm Ti 3

10

khóa

2999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 4

Kim Tằm Ti 4

10

khóa

5999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 5

Kim Tằm Ti 5

10

khóa

9999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 6

Kim Tằm Ti 6

10

khóa

14999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 7

Kim Tằm Ti 7

10

khóa

23999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 8

Kim Tằm Ti 8

10

khóa

24999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Ngân Châm

Ngân Châm

10

khóa

16999

không giới hạn

không giới hạn

Gói Võ Kỹ

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

khóa

3500

không giới hạn

không giới hạn

Gói Tẩy Võ Kỹ

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

khóa

4999

không giới hạn

không giới hạn

Võ Kỹ tẩy tủy lệnh

1

khóa