khởi tạo10h - 17/10

Ra Mắt10h - 20/10

Bằng Hữu Tương Phùng Hồi Quy Nhận Quà

* Mỗi tài khoản đủ điều kiện chỉ có thể nhận 1 giftcode duy nhất. Đại hiệp vui lòng cân nhắc trước khi chọn.

NỘI DUNG

Dưới 1 năm

Dưới 2 năm trên 1 năm

Dưới 3 năm trên 2 năm

Dưới 4 năm trên 3 năm

Dưới 5 năm trên 4 năm

Tạo từ 5 năm trở lên

ĐẠI TIỆC SINH NHẬT 6 TUỔI

Chúc Ngạo Kiếm Vô Song II tuổi mới nhiều thành công hơn nữa. Chúc mừng SN Ngạo Kiếm Vô Song 2 6 tuổi. Chúc mừng sinh nhật. Happy Birthday. Chúc NKVS2 sinh nhật. Hãy tiếp tục đồng hành cùng tụi tui nhé NVKS2. Sinh nhật vui vẻ. Mừng NKVS2 6 Tủi. Mãi bên nhau bạn nhé! Chúc NKVS2 6 tuổi và cho tui thật nhiều quà nhé.