CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 5

Diễn ra ngày 01/05/2024

CHÚC PHÚC CHI VŨ

01/05/2024

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp tham gia Bí Cảnh và Ngũ Trúc Đàm có thể chọn dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để nhận x5 phần thưởng.

Thời gian

Đợt 1

  • Bắt đầu: Từ ngày 01/05/2024.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 03/05/2024.

Đợt 2

  • Bắt đầu: Từ ngày 12/05/2024.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 14/05/2024.

Đợt 3

  • Bắt đầu: Từ ngày 27/05/2024.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2024.

Phạm vi áp dụng

  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý Đại hiệp sau khi tham gia các hoạt động Bí CảnhNgũ Trúc Đàm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng có giá trị như: Toái PhiếnPhi Phong, Hoạt Lực,…
  • Khi sử dụng cơ chế dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để rút thưởng, quý Đại hiệp có thể nhận được x5 phần thưởng.