CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 5

Diễn ra ngày 01/05/2024

VÒNG QUAY MAY MẮN

01/05/2024

Vòng Quay May Mắn đã trở lại cùng các phần thưởng Hot!

Hàng loạt phần thưởng vô cùng giá trị sẽ về tay Đại hiệp khi tham gia Vòng Quay May Mắn, đừng bỏ qua sự kiện hấp dẫn này nhé!

Thời gian

Đợt 1:

  • Bắt đầu: Từ ngày 10/05/2024.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/05/2024.

Đợt 2: 

  • Bắt đầu: ngày 22/05/2024.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/05/2024.

Điều kiện tham gia

  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ
  • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng "Vòng Quay May Mắn".

  • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các bán đạo cụ mới:

- Chìa Khóa Rút Thưởng, giá 150 Nguyên Bảo.

- Chìa Khóa Rút Thưởng x10, giá 1350 Nguyên Bảo.

  • Người chơi mua Chìa Khóa Rút Thưởng ở Trân Bảo Các để tham gia rút thưởng vòng quay. Mỗi lần quay tiêu tốn 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.

Phần thưởng

* Lưu ý: Phần quà có thể thay đổi khi trục time server thay đổi

Vòng Quay May Mắn sẽ đem về cho Đại hiệp các phần thưởng tương ứng với mốc thời gian mở máy chủ như sau:

Máy chủ Long Kiếm đến Quỷ Kiếm

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

1

Hạt Giống-II

1

Khóa

2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

3

Ngân Lượng 5 vạn

1

4

Ngân Châm

1

5

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

6

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

7

Phá Thiên Chùy

1

8

Ngân Châm

1

9

Ngọc Tì Hưu

1

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

11

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

12

Ngân Châm

1

13

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

14

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

15

Hạt Giống-II

1

16

Ngân Châm

1

17

Đồng Kiều Sở

1

18

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

19

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Máy chủ Hổ Kiếm đến Nhất Kiếm

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

1

Khóa

2

Túi Chọn Tài Nguyên

1

Khóa

3

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

6

Túi Tì Hưu

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

8

Đá Rèn 5

1

Không Khóa

9

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

11

Túi đồng đội

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

13

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

14

Túi Huyệt vị

1

Khóa

15

Túi Hạt Gống II

1

Khóa

16

Ngân Châm

1

Khóa

17

Đá Tẩy Thuộc tính

1

Khóa

18

Túi Đá rèn 5

1

Khóa

19

Túi Hạt Gống II

1

Khóa

Máy chủ còn lại

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

2

Tinh Kim

1

Không Khóa

3

Túi Tì Hưu

1

Khóa

4

Túi Đá Rèn 6

1

Khóa

5

Túi Đá Tẩy

1

Khóa

6

Hạt Giống-III

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Khóa

8

Túi Đá rèn 6

1

Khóa

9

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

10

Túi Hạt Giống III

1

Khóa

11

Túi Đá Tẩy

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

13

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

14

Túi Hạt Giống III

1

Khóa

15

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

16

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

17

Túi Tì Hưu

1

Khóa

18

Hạt Giống-IV

1

Khóa

19

Túi Đồng Đội

1

Khóa

Chi tiết các Túi Quà

  • Người chơi mở túi quà nhận ngẫu nhiên các vật phẩm có số lượng khác nhau.

Các túi vật phẩm

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Hạt Giống II

Hạt Giống II

2

Khóa

Hạt Giống II

3

Hạt Giống II

5

Túi Hạt Giống III

Hạt Giống III

2

Hạt Giống III

3

Hạt Giống III

4

Túi Huyệt Vị

Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám đinh

2

Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám đinh

3

Túi Đá Tẩy

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

3

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

Túi Đá Rèn 5

Đá Rèn 5

2

Đá Rèn 5

4

Đá Rèn 5

6

Túi Đá Rèn 6

Đá Rèn 6

2

Đá Rèn 6

4

Đá Rèn 6

6

Túi Tì Hưu

Ngọc Tì Hưu

2

Ngọc Tì Hưu

3

Ngọc Tì Hưu

5

Túi Đồng Đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4