CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 5

Diễn ra ngày 01/05/2024

THÁM BẢO LONG THÁP

01/05/2024

Đại hiệp thân mến,

Chinh phục long tháp sẽ có cơ hội nhận được nhiều món vật phẩm giá trị. Hãy thể hiện đẳng cấp và phong độ của Đại hiệp trong sự kiện Thám Bảo Long Tháp nhé!

Thời gian

 • Đợt 1: Từ ngày 03/05/2024 và kết thúc lúc 23h59 ngày 09/05/2024.
 • Đợt 2: Từ ngày 16/05/2024 và kết thúc lúc 23h59 ngày 21/05/2024.

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả các máy chủ
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng Thám Bảo Long Tháp. Đại hiệp nhấp vào sẽ xuất hiện cửa sổ Thám Bảo

 

Lưu ý 

 • Long Tháp chia thành 6 tầng, khi bắt đầu Thám Bảo từ tầng 1 sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên.
 • Nếu lật được thẻ ô màu vàng, đại hiệp sẽ được lên tầng tiếp theo.
 • Nếu lật được thẻ ô màu đồng, đại hiệp sẽ bị hạ xuống tầng dưới.
 • Nếu lật được thẻ ô màu bạc, số lần lật thẻ lần sau không đổi.
 • Đại hiệp lật được thẻ ô ở tầng 6 (màu đỏ) sẽ quay lại tầng 1.
 • Qua ngày, Đại hiệp sẽ bị reset về lại tầng 1. 
 • Giới hạn số lần thám bảo mỗi ngày là 100 lần.

Phần thưởng

* Lưu ý: Phần quà có thể thay đổi khi trục time server thay đổi

Mỗi ô trong Long Tháp sẽ chứa 1 phần thưởng cố định. Càng lên tầng cao, phần thưởng càng giá trị. Chi tiết các mốc phần thưởng cụ thể như sau:

Máy chủ Nhất Kiếm đến Quỷ Kiếm

Số Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

Tầng 1

Hạt Giống-II

1

khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Ngọc Tì Hưu

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Tầng 2

Ngân Lượng 5 Vạn

1

khóa

Ngọc Tì Hưu

3

Ngân Lượng 5 Vạn

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Nguyên Bảo Khóa 5000

2

Phá Thiên Chùy

1

Tầng 3

Ngọc Tì Hưu

4

khóa

Hoạt Lực 5000

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Phá Thiên Chùy

1

Tầng 4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

khóa

Ngân Châm

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Tầng 5

Ngân Châm

1

khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Tầng 6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Máy chủ Hổ Kiếm

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

2

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

3

Dung Thiết Thủy

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

3

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

5

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

6

Đồng Chí Tôn

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

Máy chủ còn lại

Tầng 1

STT

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

1

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

2

Đá Rèn Bậc 6

2

3

Hạt Giống-III

1

4

Dung Thiết Thủy

1

5

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

6

Chân Khí Đan (5000)

1

7

Hoạt Lực 5000

2

Tầng 2

STT

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

1

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

2

Đồng Quần Hùng

6

3

Đá Rèn Bậc 6

2

4

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

5

Chân Khí Đan (5000)

1

6

Đồng Kiều Sở

1

Tầng 3

STT

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

1

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

2

Đá Rèn Bậc 6

3

3

Đồng Kiều Sở

1

4

Chân Khí Đan (5000)

2

5

Hoạt Lực 5000

3

Tầng 4

STT

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

1

Hoạt Lực 5000

4

Khóa

2

Đồng Quần Hùng

10

3

Đồng Kiều Sở

2

4

Chân Khí Đan (5000)

4

Tầng 5

STT

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

1

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

2

Đồng Kiều Sở

5

3

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Tầng 6

STT

Vật phẩm

Số lượng

Có khóa không

1

Đá Rèn 7

10

Khóa

2

Đồng Chí Tôn

2