Làm nhiệm vụ Kim Bài

Diễn ra ngày 07/03/2019

Phần Thưởng (S15 - S20)

Thông qua Code Kim Bài người chơi có thể tăng trưởng nhân vật về mọi mặt, giúp trải nghiệm tất cả các tính năng tốt hơn.

Ngoài ra còn nhận được các vật phẩm hấp dẫn như Đồng đội Hiếm, các Đồng tiền tệ thông dụng, Danh Vọng, vật phẩm Tẩy Luyện trang bị, Đá Rèn nâng cấp trang bị, Huyệt Vị Kinh Mạch Túi chọn Bí Tịch Hiếm,... cùng các nhiệm vụ gắng liền với các hoạt động trong game giúp người chơi trải nghiệm game tốt hơn.

Thưởng mốc nhiệm vụ Nhãn

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Hoàn thành 1 lần Vận Tiêu

Ngân Lượng 1 vạn

- 30 Đá Rèn 5

- 10 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 1 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 5 Đồng Kiều Sở

- 5 Cống Hiến Sư Môn 1000

- 5 Hoạt Lực 1000

- 100 Hạt Giống I

- 10 Chúc Phúc Chi Vũ

- 20 Đống Quần Hùng

Hoàn thành 1 lần Bí Cảnh

Ngân Lượng 1 vạn

Hoàn thành 1 lần Ngũ Trúc Đàm

Ngân Lượng 2 vạn

Hoàn thành 1 lần Truy Nã Thường

Ngân Lượng 2 vạn

Tham gia 1 vòng nhiệm vụ Lịch Luyện

2000 Nguyên Bảo Khóa

Tham gia 1 lần Bàn Ngũ Hành

5000 Nguyên Bảo Khóa

Tham Gia Tàng Kinh Các 1 lần 

5000 Nguyên Bảo Khóa

Tham Gia  1 lần Quang Minh Đỉnh

1 Chúc Phúc Chi Vũ

Tiến hành 1 lần Đào Bảo

1 Chúc Phúc Chi Vũ

Mua Túi Ưu Đãi Ngày

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Nhĩ

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Tham gia 2 vòng Lịch Luyện

Ngân Lượng 2 vạn

- 40 Đá Rèn 5

- 15 Đồng đội ngẫu nhiên

- 15 Chúc Phúc Chi Vũ

- 2 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 5 Đồng Kiều Sở

- 150 Hạt Giống I

- 5 Cống Hiến Sư Môn 1000

- 5 Hoạt Lực 1000

- 30 Đồng Quần Hùng

Tham gia 4 lượt Bí Cảnh

Ngân Lượng 2 vạn

Tham gia 4 lần Chiến trường

Ngân Lượng 4 vạn

Tham gia 8 lần Ngũ Trúc Đàm và nhận thưởng

Ngân Lượng 4 vạn

Tham gia Tàng Kinh Các 4 lần

4000 Nguyên Bảo Khóa

Tham gia 2 lần Hái Quả

4000 Nguyên Bảo Khóa

Tiến hành 1 lần chiêu mộ đồng đội bằng Nguyên Bảo

1000 Cống Hiến Sư Môn

Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 1 lần

20 Tẩy Luyện Thạch

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Tỷ

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 400 Điểm

Ngân Lượng 4 vạn

- 50 Đá Rèn 5

- 20 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 200 Hạt Giống I

- 3 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 5 Đồng Kiều Sở

- 2 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 1 Cống Hiến Sư Môn 5000

- 1 Hoạt Lực 5000

- 5 Đá Tẩy Thuộc Tính

- 40 Đống Quần Hùng

Tham Gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 Lần

1vạn Nguyên Bảo Khóa

Kích Sát 3 Boss Hiếm

1 vạn Nguyên Bảo Khóa

Tham Gia 3 Lần Hái Quả 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia Tàng Kinh Các 4 Lần 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia 1 Lần Thí Luyện Bang Và Nhận Thưởng

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Kích Hoạt Được 5 Nhóm Đồ Giám

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Người chơi VIP 1 trở lên

20 Tẩy Luyện Thạch

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Thiệt

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 500 Điểm

Ngân Lượng 4 vạn

- 60 Đá Rèn 5

- 20 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 5 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 50 Đống Quần Hùng

- 10 Đá Tẩy Thuộc Tính

- 5 Đồng Kiều Sở

- 5 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh

- 1 Cống Hiến Sư Môn 5000

- 1 Hoạt Lực 5000

- 3 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 300 Hạt Giống I

Tham Gia Tàng Kinh Các 2 Lần

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia Săn Boss Cao Thủ Võ Lâm 1 Lần

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Thay Đổi 1 Thuộc Tính Huân Chương Bất Kỳ

1000 Hoạt Lực

Tăng Cấp Kỹ Năng Ngựa

1000 Cống Hiến Sư Môn

Kích Hoạt 1 Mạch Bất Kỳ

2000 Hoạt Lực

Đồ Giám Kích Hoạt Được 10 Nhóm Đồng Đội

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Người chơi VIP 2 trở lên

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Thân

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 700 Điểm

Ngân Lượng 4 vạn

- 70 Đá Rèn 5

- 200 Hạt Giống II

- 30 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 5 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 10 Định Tâm Đan

- 5 Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

- 3 Ngân Lượng 20 vạn

- 15 Đá Tẩy Thuộc Tính

- 5 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 50 Đồng Quần Hùng

- 5 Đồng Kiều Sở

- 1 Cống Hiến Sư Môn 5000

Kích Sát 5 Boss Hiếm

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia 1 Lần Kỳ Vương Tranh Bá 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia 1 Lần Thí Luyện Bang

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 1 Lần Đấu Phái

1000 Hoạt Lực

Kích Hoạt Được 3 Mạch Bất Kỳ 

2000 Hoạt Lực

Đồ Giám Kích Hoạt Được 15 Nhóm Đồng Đội

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Mua 1 Vật Phẩm Bất Kỳ Trên Tiệm Tiền Trang 

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Người chơi VIP 3 trở lên

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Ý

Dành cho máy chủ từ S15 - S17

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 1200 Điểm

Ngân Lượng 5 vạn

- 100 Đá Rèn 6

- 300 Hạt Giống II

- 10 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 50 Định Tâm Đan

- 5 Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

- 50 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 10 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

- 100 Đồng Quần Hùng

- 5 Đồng Kiều Sở

- 1 Đồng Chí Tôn

- 7 Túi Chọn Bí Tịch Môn Phái

Tham Gia 20 Lần Chiến Trường

Ngân Lượng 10 vạn

Tham Gia 2 Lần Kỳ Vương Tranh Bá 

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 5 Lần Thí Luyện Bang

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 2 Lần Đấu Phái

1000 Cống Hiến Sư Môn

Tham Gia 2 Lần Lãnh Thổ Chiến Và Nhận Thưởng 

1000 Cống Hiến Sư Môn

Đồ Giám Kích Hoạt Được 18 Nhóm Đồng Đội

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Kích Hoạt Được 10 Mạch Bất Kỳ

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Dành cho máy chủ S18

Điều kiện

Quà hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 1200 Điểm

Ngân Lượng 5 vạn

- 100 Đá Rèn 6

- 300 Hạt Giống II

- 10 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 50 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 5 Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

- 5 Mảnh Kim Thạch Truyền Thuyết Đai

- 10 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

- 100 Đồng Quần Hùng

- 5 Đồng Kiều Sở

- 20 Danh Vọng Lệnh Kim Hoa (10 Điểm)

- 7 Túi Chọn Bí Tịch Môn Phái

Tham Gia 20 Lần Chiến Trường

Ngân Lượng 10 vạn

Tham Gia 2 Lần Kỳ Vương Tranh Bá 

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 5 Lần Thí Luyện Bang

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 2 Lần Đấu Phái

1000 Cống Hiến Sư Môn

Tham Gia 2 Lần Lãnh Thổ Chiến Và Nhận Thưởng 

1000 Cống Hiến Sư Môn

Đồ Giám Kích Hoạt Được 22 Nhóm Đồng Đội

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Kích Hoạt Được 15 Mạch Bất Kỳ

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Lưu ý:
  • Máy chủ có thể nhận và nhập Code: Các máy chủ mở từ ngày 25/10/2018 trở đi.
  • Điều kiện nhận Code: Người chơi có tài khoản game Ngạo Kiếm Vô Song 2 đều có thể nhận, 1 tài khoản chỉ được nhận 1 lần duy nhất.
  • Điều kiện kích hoạt Code: Nhân vật đạt cấp 20 và đã vào môn phái.