Làm nhiệm vụ Kim Bài

Diễn ra ngày 07/03/2019

Phần Thưởng (S1 - S14)

Thông qua Code Kim Bài người chơi có thể tăng trưởng nhân vật về mọi mặt, giúp trải nghiệm tất cả các tính năng tốt hơn.

Ngoài ra còn nhận được các vật phẩm hấp dẫn như Đồng đội Hiếm, các Đồng tiền tệ thông dụng, Danh Vọng, vật phẩm Tẩy Luyện trang bị, Đá Rèn nâng cấp trang bị, Huyệt Vị Kinh Mạch Túi chọn Bí Tịch Hiếm,... cùng các nhiệm vụ gắng liền với các hoạt động trong game giúp người chơi trải nghiệm game tốt hơn.

Mốc nhiệm vụ

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Nhãn

Độ Sôi Nổi đạt 200 điểm

Ngân Lượng 10v

- 10 Đồng Đội Ngẫu Nhiên
- 10 Đá Rèn 6
- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên
- 5 Đồng Kiều Sở
- 50 Tẩy Luyện Thạch

Hoàn thành 2 lần vận tiêu cao cấp

Ngân Lượng 10v

Hoàn thành 4 lần Bí Cảnh  

Nguyên Bảo Khóa 1v

Hoàn thành 4 lần NTĐ 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Hoàn thành 2 lần truy nã cao cấp

10 Tẩy Luyện Thạch

Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 2 lần

10 Tẩy Luyện Thạch

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

CHSM 800

Tham gia 1 vòng nhiệm vụ lịch luyện

CHSM 500

Kích sát 1 boss Hiếm

CHSM 200

Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 1 lần 

Hoạt lực 1000

Tham Gia 2 lần Chiến Trường

5 Chúc phúc chi Vũ

Tham gia 1 lần thí luyện Bang

5 Chúc phúc chi Vũ

Mua 2 túi ưu đãi ngày

2 Định tâm Đan

Mở tu luyện x4 360 phút

2 Định tâm Đan

Nhĩ

Độ Sôi Nổi đạt 300 điểm

Ngân Lượng 10v

- 10 Đồng Đội Ngẫu Nhiên
- 10 Đá Rèn 6
- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên
- 5 Đồng Kiều Sở
- 60 Tẩy Luyện Thạch

Tham gia 4 lần Chiến Trường

Ngân Lượng 10v

Hoàn thành 8 lần Bí Cảnh  

Ngân Lượng 10v

Hoàn thành 10 lần NTĐ 

Ngân Lượng 10v

Hoàn thành 4 lần truy nã cao cấp

10 Tẩy Luyện Thạch

Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 3 lần

10 Tẩy Luyện Thạch

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

Định tâm Đan

Kích sát 4 boss Hiếm

Nguyên Bảo Khóa 1v

Tham gia 4 lần Hái quả 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 3 lần 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Nhận quả trồng cây bang phẩm chất lam 1 lần

2000 Hoạt Lực

Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 6 lần 

Hồng Liên

Mua 4 túi ưu đãi ngày

2 Đồng Quần Hùng

Mở tu luyện x4 540 phút

2 Đồng Quần Hùng

Tỷ

Độ Sôi Nổi đạt 300 điểm 

1 Danh vọng lệnh Lãnh Thổ Chiến

- 20 Đá Rèn 6
- 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện
- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên
- 10 Đồng Kiều Sở
- 80 Tẩy Luyện Thạch
- 20 Đồng Đội Ngẫu Nhiên
- 20 Định Tâm Đan

Tham Gia 3 lần Chiến Trường

1 Danh Vọng lệnh đấu phái

Hoàn thành 6 lần Bí Cảnh   

1 Danh Vọng Lệnh Bí Cảnh

Hoàn thành 6 lần NTĐ 

1 Danh Vọng lệnh NTĐ

Hoàn thành 4 lần truy nã cao cấp

1 Danh Vọng lệnh đấu phái

Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 3 lần

20v Ngân Lượng

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 6 lần 

20v Ngân Lượng

Kích sát 6 boss Hiếm

20v Ngân Lượng

Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 3 lần 

20 Tẩy Luyện Thạch

Hoàn thành 1 vòng nhiệm vụ Thương Hội

Nguyên Bảo Khóa 1v

Tham gia 1 lần Kỳ Vương Tranh Bá 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Tham gia 1 lần Cư Đường Quan và nhận thưởng 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 10 lần 

1000 CHSM

Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 3 lần

2000 Hoạt Lực

Mở tu luyện x4 540 phút

2 Đồng Quần Hùng

Thiệt

Độ Sôi Nổi đạt 600 điểm 

1 Danh vọng lệnh Lãnh Thổ Chiến

- 20 Đá Rèn 6
- 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện
- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên
- 10 Đồng Kiều Sở
- 100 Tẩy Luyện Thạch
- 30 Đồng Đội Ngẫu Nhiên
- 10 Hạt Giống III

Tham Gia 6 lần Chiến Trường

1 Danh Vọng lệnh đấu phái

Hoàn thành 8 lần Bí Cảnh  

1 Danh Vọng Lệnh Bí Cảnh

Hoàn thành 8 lần NTĐ 

1 Danh Vọng lệnh NTĐ

Hoàn thành 6 lần truy nã cao cấp

1 Danh Vọng lệnh đấu phái

Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 5 lần 

10v Ngân Lượng

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 8 lần 

10v Ngân Lượng

Kích sát 6 boss Hiếm

10v Ngân Lượng

Tham gia 1 lần Cư Đường Quan và nhận thưởng 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 10 lần

2000 Hoạt Lực

Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 7 lần

2 Hồng Liên

 Mua Túi Ưu Đãi Ngày 7 lần

2 Hồng Liên

Người chơi trở thành Vip 1 hoặc đang là Vip cao hơn

2000 Hoạt Lực

Thân

Độ Sôi Nổi đạt 600 điểm

10v Ngân Lượng

- 20 Hạt Giống III
- 20 Đá Rèn 6
- 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện
- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên
- 10 Đồng Kiều Sở
- 5 Túi Chọn Danh Vọng
- 10 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên
- 30 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
- 30 Định Tâm Đan

Tham Gia 8 lần Chiến Trường

10v Ngân Lượng

Hoàn thành 10 lần Bí Cảnh  

10v Ngân Lượng

Hoàn thành 10 lần NTĐ 

10v Ngân Lượng

Hoàn thành 5 lần truy nã cao cấp

50 Tẩy Luyện Thạch

Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 7 lần

50 Tẩy Luyện Thạch

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 10 lần

2 Định tâm Đan

Tham gia 7 vòng nhiệm vụ lịch luyện

2 Định tâm Đan

Kích sát 10 boss Hiếm

Nguyên Bảo Khóa 1v

Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 5 lần 

Nguyên Bảo Khóa 1v

Tham Gia 1 lần Kỳ Vương tranh bá

5 Đồng Quần Hùng

Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 10 lần

5 Đồng Quần Hùng

Người chơi trở thành Vip 2 hoặc đang là Vip cao hơn

Hồng Liên

Ý

Độ Sôi Nổi đạt 1000 điểm

10v Ngân Lượng

- 2 Túi Chọn Bí Tịch Môn Phái
- 20 Hạt Giống III
- 20 Đá Rèn 6
- 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện
- 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên
- 5 Đồng Kiều Sở
- 1 Đồng Chí Tôn
- 5 Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi
- 15 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên
- 30 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
- 30 Định Tâm Đan

Tham Gia 10 lần Chiến Trường

10v Ngân Lượng

Hoàn thành 10 lần Bí Cảnh  

10v Ngân Lượng

Hoàn thành 10 lần NTĐ 

10v Ngân Lượng

Hoàn thành 5 lần truy nã cao cấp

20 Tẩy Luyện Thạch

Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 7 lần

20 Tẩy Luyện Thạch

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 10 lần

4 Định tâm Đan

Tham gia 7 vòng nhiệm vụ lịch luyện

4 Định tâm Đan

Kích sát 10 boss Hiếm

Nguyên Bảo Khóa 5v

Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 5 lần 

Nguyên Bảo Khóa 5v

Tham Gia 2 lần Kỳ Vương tranh bá

5 Đồng Quần Hùng

Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 12 lần

5 Đồng Quần Hùng

Lưu ý:
  • Điều kiện nhận Code: Người chơi có tài khoản game Ngạo Kiếm Vô Song 2 đều có thể nhận, 1 tài khoản chỉ được nhận 1 lần duy nhất.
  • Điều kiện kích hoạt Code: Nhân vật đạt cấp 20 và đã vào môn phái.